Zagreb. 30. listopada 2022. (GIA) – Nakon brojnih kompanija i javnog sektora, MAMFORCE© zajednici odgovornih poslodavaca pridružuje se i PLIVA Hrvatska d.o.o.,članica Teve, najveće generičke farmaceutske kompanije čije proizvode dnevno koristi više od 200 milijuna pacijenata u svijetu. Kao jedna od vodećih farmaceutskih kompanija Jugoistočne Europe, PLIVA broji više od 2.700 zaposlenih, s nešto većim udjelom žena (59%) u odnosu na muškarce (41%). Standard je Blagici Petrovac Šikić, direktorici ljudskih potencijala PLIVE svečano uručila Diana Kobas Dešković, direktorica tvrtke SPONA CODE.

Dok se brojni poslodavci suočavaju s problemima privlačenja i zadržavanja najboljih talenata uzrokovanih trendovima poput „velike ostavke“ (Big Quit) i „tihog otkaza“ (Quiet Quitting), PLIVA se može pohvaliti visokom stopom zadržavanja brojnih stručnjaka čak i u izazovnim vremenima. Sjajne rezultate koji pokazuju kako PLIVA, ne samo prati nego i aktivno djeluje sukladno svjetskim trendovima odlučili su potvrditi MAMFORCE© evaluacijom te time potkrijepiti standard upravljanja ljudima sukladno najboljim globalnim praksama.

Svoju posvećenost potrebama sadašnjih i budućih zaposlenih PLIVA je pokazala tijekom evaluacijskog procesa ostvarivši izvrsne rezultate u svih šest područja MAMFORCE© procjene, pozicioniravši se tako kao jedna od vodećih organizaciji u području obiteljskih i rodno odgovornih politika, brige i razvoja zaposlenih te odgovornog i inkluzivnog lidershipa. Organizacijska kultura podrške ravnoteži, dobrobiti i wellbeingu odražava se u brojnim primjerima dobrih praksi poput BeneFit Ninja, Zdravo radno mjesto i Migrainefriendly programa koji, riječima Blagice Petrovac Šikić, direktorice ljudskih potencijala PLIVE u središte stavljaju potrebe zaposlenih:

„Sve inicijative koje provodimo u PLIVI nastale su u suradnji s našim kolegama i kolegicama. Redovno provjeravamo njihove potrebe i temeljem povratnih informacija razvijamo aktivnosti u koje uključujemo sve zaposlene. Primjerice tijekom listopada provodimo niz inicijativa kojima osvještavamo i potičemo uvažavanje različitosti i međusobno razumijevanje. MAMFORCE© Standard koji je rezultat dubinske analize načina našeg rada dodatno potvrđuje opravdanost naših nastojanja da radno okruženje prilagodimo  potrebama svih uključenih.“

U evaluaciji praksi raznolikosti i uključenja PLIVA je ostvarila više od 90% bodova u gotovo svim područjima. Najviše se ističe sustav razvoja inkluzivnog lidershipa uz visokih 95% ostvarenih bodova koji je inkrementalan za uvažavanje raznolikosti u radnom okruženju, a ujedno i temelj za upravljanje sukladno načelima održivosti.

„PLIVA  je izvrstan primjer rezultata inkluzivnog lidershipa u praksi. Uz odgovarajuću podršku stručnjaka za ljudske potencijale i dobar sustav upravljanja, menadžeri razvijaju osjetljivost za potrebe zaposlenih što vodi pravičnijim uvjetima rada za sve zaposlene. Takvo radno okruženje otvara mogućnosti svim talentima bez obzira na životnu fazu. PLIVA se tako može pohvaliti sa 70 % žena u menadžmentu što je daleko više od prosjeka globalnih farmaceutskih kompanija i hrvatskog prosjeka od jedne četvrtine članica upravnih odbora.“- izjavila je povodom dodjele MAMFORCE© Standarda Diana Kobas Dešković, direktorica Spona Code konzultantske tvrtke koja već deset godina evaluira, potvrđuje i promovira najbolje prakse raznolikosti i uključenja.

Organizacije koje se odluče na certifikaciju prolaze kroz evaluaciju postojećih poslovnih praksi i iskustva rada zaposlenih. Audit, koji konačno vodi do stjecanja prestižnog MAMFORCE© Standarda, provodi se kako bi se utvrdili izvori nesvjesnih pristranosti na radnom mjestu koje podržavaju stereotipna očekivanja o rodnim ulogama žena i muškaraca. Evaluacija aktualnog stanja omogućuje poboljšanja kako bi se kreirala organizacijska kultura pravičnosti u kojoj svi mogu biti uspješni bez obzira na različitosti i životne okolnosti. Organizacije koje prođu kroz audit i steknu MAMFORCE© Standard imaju bolju produktivnost i veći stupanj inovativnosti zaposlenih zbog pozitivnog utjecaja većeg angažmana te raznolikosti ideja zahvaljujući boljoj rodnoj ravnoteži i općoj raznolikosti.

Dodatne informacije o MAMFORCE STANDARDU

MAMFORCE© METODA je DEI  audit koji je razvila tvrtka Spona Code d.o.o. temeljem akademskih i praktičnih spoznaja te preporuka međunarodnih organizacija. Evaluira i  prati niz indikatora koji omogućuju dugoročno mjerenje održive organizacijske promjene. Metoda je strateški alat promjene organizacijske kulture koji pruža podršku u kreiranju podržavajućeg radnog mjesta baziranog na otvorenoj komunikaciji, povjerenju i uvažavanju različitosti čime se pozitivno utječe i na ukupnu dobrobit zaposlenih.

Uvođenjem MAMFORCE© standarda kompanije rade na razvoju poticajnog i pravičnog radnog okruženja koje podržava razvoj kulture fleksibilnosti i u kojem svi zaposleni ostvaruju ista prava zapošljavanja, profesionalnog razvoja i napredovanja. Ovisno o stupnju razvijenosti HR  i DEI praksi organizacije ostvaruju pravo korištenja MAMFORCE© Standarda u kategoriji CHANGE, GROW ili LEAD.

Kompanije koje su uvele standard i koje kontinuirano rade na poboljšanjima načina i uvjeta rada bilježe poboljšanu angažiranost zaposlenih i povećanu produktivnost. Ujedno, zahvaljujući različitim pristupima raznolikih skupina zaposlenih tržištu nude bolje proizvode i usluge te donose promišljene, održive poslovne odluke.

U Hrvatskoj i okruženju je do sada više od 50 organizacija steklo status MAMFORCE© što ih izdvaja kao odgovorno radno mjesto s prijateljskim praksama za obitelj i žene. U red odgovornih kompanija svrstale su se brojne regionalne i globalne organizacije privatnog i javnog sektora.

Izvor: Spona/Mamforce

Objavljeno 30. listopada 2022.