Zagreb, 13. studenoga 2023. (GIA) – Započeo je 1. krug upisa trezorskih zapisa! Pravo upisa imaju punoljetni hrvatski državljani u Republici Hrvatskoj i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj. Cijena je 963,95 € za jedan zapis, a po dospijeću građani će dobiti 1.000 eura (godišnja stopa prinosa od 3,75%).

Upis je počeo danas, 13. studenoga i traje do 20. studenoga. Zainteresirani ulagatelji će u 1. krugu moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Financijske agencije (Fina), njih 170 diljem Hrvatske, objavio je portal tockanai.hr.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija najavila je nedavno izdanje Trezorskih zapisa Republike Hrvatske ciljanog nominalnog iznosa EUR 440.000.000,00 (četiristo četrdeset milijuna eura) s dospijećem 21. studenoga 2024. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-T-447A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFT447A6.

Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa, od kojih je 1. (prvi) krug namijenjen fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete kako su niže naznačeni („Prvi krug upisa Trezorskih zapisa“ – Nekonkurentne ponude), a 2. (drugi) krug je izravno namijenjen registriranim korisnicima  putem Bloomberg aukcijskog sustava („Drugi krug upisa Trezorskih zapisa“ – Konkurentne ponude putem BAS aukcije).
 
Trezorske zapise u Prvom krugu upisa mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje jedan Trezorski zapis Nominalnog iznosa EUR 1.000,00 (“Minimalni iznos upisa“) po ulagatelju i koji su;
a) punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili
b) punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj.
Radi pružanja usluge provedbe Ponude odnosno prodaje Trezorskih zapisa, Izdavatelj je angažirao Financijsku agenciju („Finu“) za zaprimanje i unos potrebnih podataka o ulagatelju u sustav za provedbu ponude Trezorskih zapisa Ministarstva financija.

Osnovni uvjeti izdanja Trezorskih zapisa u 1. krugu (nekonkurentne ponude) navedeni su u Javnom pozivu na upis Trezorskih zapisa  (“Javni poziv“) objavljenom 7. studenoga 2023. godine na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (https://mfin.gov.hr).
 
Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Dokument ponude Trezorskih zapisa (“Dokument ponude“) prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Trezorske zapise. Potencijalnim ulagateljima također se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u Trezorske zapise po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.

Izvor i foto: tocknai.hr/Ministarstvo financija RH

Objavljeno 13. studenoga 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.