Zagreb, 25. svibnja 2022. (GIA) – Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, njih 144.259 (bez financijskih institucija), u 2021. godini imali su 964.742 zaposlena (prema satima rada). Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 885,7 milijardi kuna i ukupni rashodi u iznosu od 831,9 milijardi kuna.

U odnosu na 2020. godinu, ukupni prihodi veći su za 20,8 %, a ukupni rashodi za 17,9 %.

Na stranim tržištima, svoje proizvode i usluge plasiralo je 22.462 poduzetnika (15,6%), s time da je od ukupnih prihoda, 189,1 milijarda kuna ostvarena prodajom robe na inozemnom tržištu, što je povećanje izvoza od 35,8% u usporedbi s 2020. godinom.

U istom razdoblju kupljeno je robe u vrijednosti od 159,7 milijardi kuna te je trgovinski suficit iznosio 29,4 milijarde kuna. Dobit razdoblja, u iznosu od 61,9 milijardi kuna, ostvarilo je 94.288 poduzetnika (65,4%), dok je gubitak razdoblja od 17,1 milijardu kuna iskazao 49.971 poduzetnik (34,6%). U odnosu na 2020. godinu, poduzetnici su ostvarili 36,2% veću dobit razdoblja, uz smanjenje gubitka razdoblja za 29%. To je rezultiralo ostvarenjem konsolidiranog financijskog rezultata – neto dobiti od 44,8 milijardi kuna, što je dva puta više u odnosu na 2020. godinu (21,4 milijarde kuna).

U novu dugotrajnu imovinu u 2021. godini investiralo je 13.767 poduzetnika (9,5 %), i to 29,9 milijardi kuna, što je povećanje od 19,1 % u odnosu na prethodno poslovno razdoblje. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u 2021. godini iznosila je 6.350 kuna, što je 6,1 % više u odnosu na 2020. godinu (5.985 kuna).

Tablica 1.    Financijski rezultati poslovanja 144.259 poduzetnika RH u 2021. i usporedba s 2020. godinom (iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)

I dalje je najviše poduzetnika u trgovini (28.507), koji su ostvarili i najveće ukupne prihode (296,1 milijardu kuna), dok je kod poduzetnika u prerađivačkoj industriji najviše zaposlenih (236.151), 1,2 % više nego 2020. godine. Najveću neto dobit u 2021. godini iskazali su poduzetnici u trgovini, u iznosu od 11,5 milijardi kuna, što je povećanje od 49,8 % u odnosu na 2020. godinu.

Promatrano po veličini poduzetnika, najviše je mikro poduzetnika, njih 129.620 (udio 89,9 %), malih je 12.678 (udio 8,8%), srednjih 1.589 (udio 1,1 %), a velikih 372 (udio 0,3 %). Sve četiri skupine poduzetnika iskazale su neto dobit u 2021. godini, koja je kod mikro poduzetnika iznosila 6,6 milijardi kuna, kod malih poduzetnika 11,3 milijarde kuna, srednje veliki poduzetnici ostvarili su 10,3 milijarde kuna, a veliki poduzetnici 16,7 milijardi kuna.

Promatrano po županijama, i dalje dominiraju poduzetnici sa sjedištem u županiji Grad Zagreb u kojoj sjedište ima njih 47.956, što je 33,2 % od ukupnog broja poduzetnika. Ukupni prihodi najviše su rasli na razini Vukovarsko-srijemske (57,2 %), a neto dobit na razini Zadarske županije (gotovo 15 puta više u odnosu na 2020.). Broj zaposlenih najviše je rastao u Istarskoj (5,6%) i Karlovačkoj županiji (5,6 %).

Najveće prihode u 2021. godini ostvarilo je veliko društvo u mješovitom vlasništvu, INA d.d., u iznosu od 22,3 milijarde kuna, kao i najveću dobit razdoblja, u iznosu od 1,3 milijarde kuna.

Izvor: Fina Foto: Pixabay

Objavljeno 25. svibnja 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.