Zagreb, 9. studenoga 2022. (GIA) – Poduzetnici u prerađivačkoj industriji (C) i trgovini na veliko i na malo (G) ostvarili su najveću dobit razdoblja u ukupnom iznosu od 27,2 milijarde kuna, što je 43,9% ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika RH (61,9 milijardi kuna). Poduzetnici u navedenim područjima djelatnosti imali su 427.106 zaposlenih, što je 44,3% svih zaposlenih kod poduzetnika RH (964.742 zaposlenih).

Najveća neto dobit iskazana je kod poduzetnika u trgovini na veliko i malo (G) i iznosila je 11,5 milijardi kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 25,6%). Na drugom su mjestu poduzetnici prerađivačke industrije (C) s 10,6 milijardi kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 23,6%), a na trećem poduzetnici u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (M) s 4,5 milijardi kuna neto dobiti (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 10%).

Slijede poduzetnici u djelatnosti informacija i komunikacija (J) s 4,1 milijardom kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 9,2%) te poduzetnici u djelatnosti građevinarstva (F) s 3,1 milijardom kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 6,8%).

TOP 5 područja djelatnosti prema ostvarenoj neto dobiti u 2021. godini        (iznosi u tisućama kuna)

Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, bez financijskih institucija, njih 144.259, u 2021. godini zapošljavali su 964.742 radnika, ostvarili dobit razdoblja u iznosu od 61,9 milijardi kuna, gubitak razdoblja u iznosu od 17,1 milijardu kuna te iskazali neto dobit u visini od 44,8 milijardi kuna.

Dobit, gubitak, konsolidirani financijski rezultat i broj zaposlenih kod poduzetnika u RH u 2021. godini – po područjima djelatnosti           (iznosi u tisućama kuna)

Najuspješniji poduzetnik u djelatnosti trgovine na veliko i malo (G) u 2021. godini je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice. Pretežita djelatnost društva prema NKD-u 2007 je 47.11 – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima. Društvo je u 2021. godini iskazalo dobit razdoblja od 380,3 milijuna kuna i imalo 2.537 zaposlenih kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 9.604 kune.

Na drugom je mjestu PEVEX d.d. iz Sesveta s 2.031 zaposlenim i ostvarenom dobiti razdoblja u iznosu od 287,9 milijuna kuna, a na trećem PLODINE d.d. iz Rijeke s 3.656 zaposlenih i 264,5 milijuna kuna ostvarene dobiti razdoblja.

Poduzetnici u područjima djelatnosti G i C s najvećom dobiti razdoblja u 2021. g.   (iznosi u tisućama kuna)

U djelatnosti prerađivačke industrije najveću dobit razdoblja u 2021. godini u iznosu od 1,3 milijarde kuna ostvarilo je društvo INA d.d. iz Zagreba, s 3.214 zaposlenih kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 11.463 kune.

Na drugom je mjestu društvo PLIVA HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba s 2.417 zaposlenih i ostvarenih 720 milijuna kuna dobiti razdoblja, a na trećem društvo HS PRODUKT d.o.o. iz Karlovca s 1.714 zaposlenih i 403,3 milijuna kuna ostvarene dobiti razdoblja.

Najveće prosječne mjesečne neto plaće obračunali su poduzetnici u djelatnosti informacija i komunikacija (J) u iznosu od 9.584 kune, što je za 50,9% više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika RH (6.350 kuna). Slijede poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije (D) s obračunatom prosječnom mjesečnom neto plaćom u iznosu od 8.679 kuna te djelatnosti rudarstva i vađenja (B), s obračunatom prosječnom mjesečnom neto plaćom u iznosu od 8.087 kuna.

Izvor: Fina Foto: pixabay