Zagreb, 8. veljače, 2023. (GIA) – Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održano je svečano predstavljanje novoosnovane Hrvatske udruge za smanjenja šteta po zdravlje (HaRPH) koja okuplja zdravstvene radnike, ali i stručnjake iz drugih područja poput farmacije, farmako-ekonomike i edukacije. Na svečanosti predstavljanja Udruge okupili su se stručnjaci iz područja obiteljske medicine, javnog zdravstva, psihologije i farmacije, predstavnici državnih institucija te se povela dinamična rasprava sudionika panel diskusije. Uvodno su se obratili prodekanica za Upravu i financije Medicinskog fakulteta prof.dr.sc. Jasna Lovrić koja je u ime dekana pozdravila osnivanje udruge te je ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak također pozdravila  osnivanje Hrvatske udruge za smanjenja šteta po zdravlje i ponudila udruzi kolegijalnu i stručnu podršku i suradnju.

Udrugu HaRPH predstavio je predsjednik i suosnivač doc.dr.sc. Ranko Stevanović, prim.dr.med. koji je istaknuo da je cilj udruge poticanje rasprave i implementacije javnozdravstvenog načela „smanjenja šteta po zdravlje“ (engl. Harm reduction) u rješavanju problema vezanih uz zdravlje hrvatskih građana. Ovo načelo ima za cilj smanjiti negativne posljedice štetnog ponašanja umjesto da se isključivo usmjeri na uklanjanje  ponašanja koje objektivno nije uvijek moguće. 

Udruga kroz svoje djelovanje želi pružiti zdravstvenim radnicima, tvorcima javnih politika i  industrijama kvalitetnu i primjenjivu edukaciju o primjeni načela smanjenja štete po zdravlje (engl. Harm reduction), vjerujući da su prevencija kao i prestanak takvih ponašanja uvijek najbolji izbor. Međutim, kada je štetno ponašanje teško u potpunosti napustiti ili je nemoguće promijeniti ponašanja i navike, načelo smanjenja šteta može doprinijeti smanjenju negativnih posljedica i poboljšanju zdravlja. Pristup smanjenja štete najčešće se veže uz borbu ovisnosti o drogama, ali se može primijeniti i u drugim rizičnim ponašanjima kao što su poremećaji prehrane ili ovisnostima o alkoholu, pušenju, kockanju i druge povezane teme.

„Pojedinci koji se bore s ovisnosti trebaju podršku i resurse kako bi napravili pozitivne promjene u svojim životima i smanjili štetno ponašanje. Pristup smanjenja štete prepoznaje da je potpuna apstinencija od lošeg ponašanja često neuspješna, nerealna ili neostvariva za većinu te je izvedivije i učinkovitije pomagati pojedincima da smanje štetu povezanu s ponašanjem. Iako je smanjenje štete inicijalno konceptualizirano  kao strategija za ljude koji koriste štetne tvari, stvarnost je da pacijenti sa stanjima poput pretilosti te kronični i drugi bolesnici također mogu imati koristi od pristupa smanjenja štete. Primjena načela smanjenja šteta u zdravstvenim ustanovama može poboljšati ishode kliničke skrbi jer je poznato da kvaliteta odnosa između pružatelja usluga i pacijenta utječe na zdravstvene ishode i pridržavanje liječenju“, istaknuo je tom prilikom predsjednik Udruge doc.dr.sc. Ranko Stevanović, prim. dr.med.

Na okruglom stolu „Zajedno protiv ovisnosti – kako smanjiti društvenu štetu?“ koji je uslijedio nakon svečanog predstavljanja novoosnovane Udruge, sudjelovali su ugledni stručnjaci iz raznih područja zdravstva: Željko Petković, Ante Bagarić, Ranko Stevanović, Jasminka Vugec Mihok, Hrvoje Tiljak, Tihomir Strizrep i Natko Beck kao moderator diskusije.

Željko Petković, pomoćnik ravnatelja u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga u sklopu rasprave izjavio je:

„Nova Nacionalna strategija borbe protiv ovisnosti predstavlja bitan iskorak u odnosu na stanje koje smo imali prije. Radi se o dokumentu koji prepoznaje koncept smanjenja štete kao jednog od pristupa u borbi protiv ovisnosti, uz prevenciju, edukaciju i liječenje“.

Osvrnuvši se na pristup smanjenja šteta u kontekstu ovisnosti o pušenju, doc.dr.sc. Ranko Stevanović, primarijus izjavio je: „Represija kod ovisnika, bilo o drogama ili pušenju, nema učinka te će ovisnici prije prestati sa štetnom aktivnošću ako imaju pristup alternativnim proizvodima“. Prof.dr.sc. Ante Bagarić, specijalist psihijatar govorio je o žudnji kao glavnom uzroku ovisnosti te posebno istaknuo važnost zamjenskih terapija koje mogu pomoći u reguliranju žudnje i potrebe kod heroinskih ovisnika. Rasprava se dotaknula problema raširenosti i dostupnosti kockarnica te novog dodatnog izazova – online kockanja, posebno kod mladih.

Jasminka Vugec Mihok,  mag. pharm., univ.mag.pharm. istaknula je tom prilikom potrebu da dionici zajedno moraju raditi na programima i politikama dostupnosti supstitucijske terapije“.

Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak govorio je na temu fenomena opsjednutosti ljepotom i estetskim operacijama te je pozvao na oprez jer postoji sve veći broj nestručnih pružatelja usluga „izvan liječničkih ordinacija“, a Tihomir Strizrep,  dr. med. spec., međunarodni konzultant istaknuo je da su primjeri zemalja s najboljim rezultatima upravo usmjereni na smanjenje štete i potrebne suradnje između liječnika, pacijenta i države. 

Novoosnovana Udruga u svom će se radu usredotočiti na predavanja i edukacije o važnosti primjene načela smanjenja štete, surađivati s drugim udrugama, predložiti modele zdravstvenog sustava i postupaka s fokusom na smanjenje šteta po zdravlje, publicirati edukativne materijale, razvijati smjernice za pružanje zdravstvenih usluga te unaprjeđivati partnerstva između vladinih i akademskih institucija te industrije i pružatelja usluga zdravstvene skrbi na području smanjenja šteta.

Izvor: Komunikacijski ured/HaRPH

Objavljeno 8. veljače 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.