Zagreb, 13. studenoga 2020. – Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije predstavio je danas na konferenciji za medije prve poteze koje je poduzeo na čelu te institucije osnovane 29. listopada ove godine.

Sukladno propisanim rokovima, Fond za obnovu je registriran na Trgovačkom sudu te je za ponedjeljak, 16. studenog sazvana prva, konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Fonda koje će imati devet članova, pet predstavnika Republike Hrvatske koje imenuje Vlada, dva predstavnika Grada Zagreba, te po jednog predstavnika Zagrebačke te Krapinsko-zagorske županije.

„Prioritet mi je da se ovaj veliki projekt vrijedan 42 milijarde kuna obavi što brže, učinkovitije i transparentnije. Moja zadaća kao privremenog ravnatelja je pripremiti interne akte i organizaciju Fonda te raspisati natječaj za stalnog ravnatelja na razdoblje od četiri godine, i da, i ja se planiram javiti na taj natječaj. Iznimno mi je važno da osiguram nekoruptivne procese kroz maksimalnu digitalizaciju, ne želim da projekt obnove ima negativne repove za sobom“, naglasio je Damir Vanđelić.

Kako bi se osigurala potpuna transparentnost i učinkovitost, Damir Vanđelić najavio je nekoliko sustava kontrole, kako rada Fonda za obnovu tako i cijelog procesa javnih nabava te obnove.

„Cijeli proces javne nabave ćemo digitalizirati upravo kako bi se poslovi vodili potpuno transparentno, radimo na razvijanju alata na webu koji će u svakom trenutku prikazivati troškove Fonda i obnove, imat ćemo unutarnju i vanjsku reviziju te Službu za prevenciju prevara koja će istraživati sve eventualne prijave nepravilnosti ili potencijalne sukobe interesa. Što se tiče samog procesa obnove, kako bi se građani osjećali zaštićenije, postoji nekoliko sustava kontrole – biraju se ovlašteni projektanti koji moraju imati dodatne licence zavisno o stupnju zaštite kulturnog dobra, postojat će posebna razina kontrole – tehničko-ekonomska kontrola – koja će služiti da se na racionalan način pristupi obnovi kao i da se potvrdi da su tehnička rješenja primijenjena konstrukcijskoj obnovi. Uz to ćemo imati stručni nadzor i operativne koordinatore, odnosno ovlaštene inženjere s dovoljno iskustva koji će biti na raspolaganju vlasnicima – za kompleksnije objekte i višestambene zgrade“, objasnio je privremeni ravnatelj Vanđelić.

Najavio je kako bi natječaji za tehničko-ekonomsku kontrolu i operativne koordinatore trebali biti raspisani kroz mjesec dana.  

Bez obzira što funkcija privremenog ravnatelja Fonda za obnovu nije obuhvaćena Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, odnosno ne postoji obveza predaje imovinske kartice Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Damir Vanđelić je odlučio medijima predstaviti popis svoje imovine te izvore financiranja. Okvirna procjena vrijednosti njegove imovine, koja obuhvaća stanove, pokretnine, OPG Damir Vanđelić, dionice te gotovinu na računu u banci, iznosi 19.226.284 kuna.

Foto: Saša Ćetković