Zagreb, 18. ožujka 2022. (GIA) – Tijekom pandemije koronavirusa, u Hrvatskoj je došlo do velikog pada broja očeva koji koriste roditeljski dopust. Godine 2019. taj je dopust koristilo 8,71 posto očeva, a 2020. i 2021. oko 4 posto očeva.

Uoči Dana očeva koji se u Hrvatskoj slavi 19. ožujka, Diana Kobas Dešković, utemeljiteljica Mamforce standarda, istaknula je kako je aktualne brojke nužno mijenjati. Naime, rano uključivanje oca u brigu o djetetu izuzetno je vrijedno za djetetov razvoj.

„Istraživanja ukazuju na niz pozitivnih utjecaja koje donosi skrb očeva o novorođenčadi i maloj djeci. Oni se odnose na djetetov kognitivni, društveni i emocionalni razvoj te na stjecanje vještina važnih za snalaženje i rješavanje problema. Samostalnim preuzimanjem brige o djetetu očevi unapređuju vlastite roditeljske kompetencije, a kod djece se razvija veći osjećaj sreće, imaju više samopouzdanja i razvijenije su im socijalne vještine. Ta djeca ostvaruju i bolji školski uspjeh te se bolje nose sa stresnim situacijama“, kazala je Kobas Dešković, direktorica tvrtke Spona Code.

Hrvatsko zakonodavstvo koje trenutačno poznaje rodiljni i roditeljski dopust, uskoro će, na temelju Direktive o ravnoteži privatnog i poslovnog života Europske unije, uvesti i očinski dopust. Riječ je o dopustu koji je namijenjen isključivo očevima i koji će trajati najmanje 10 dana nakon rođenja djeteta.

Rodiljni dopust završava kad dijete navrši 6 mjeseci, a nakon toga roditelji mogu koristiti roditeljski dopust. On može trajati 8 mjeseci ako ga koriste oba roditelja, a ako ga koristi samo jedan roditelj, roditeljski dopust završava nakon 6 mjeseci.

„Ako tate ne koriste svoj dio roditeljskog dopusta, njihova dva mjeseca zapravo propadaju. Iako stručnjaci iz raznih područja godinama sustavno ističu dobrobiti aktivnije uključenosti očeva u skrbi za djecu, čak 95 % roditeljskog dopusta za očeve u Hrvatskoj ostaje neiskorišteno”, naglašava Diana Kobas Dešković.

Iza odluke očeva da ne koriste roditeljski dopust, mnoštvo je razloga – od onih financijskih do mentaliteta okoline.

„Društvo još uvijek muškarca doživljava kao primarnog hranitelja obitelji iako je realna situacija drugačija. Suvremenim obiteljima na ruku ne ide ni duboko ukorijenjeno korištenje pojma „porodiljni dopust“ umjesto aktualnih pojmova „rodiljni“ i „roditeljski dopust“. Baveći se ovom temom, čuli smo da se u nekim radnim okruženjima s podsmijehom govori o očevima na „porodiljnom“ – što implicira porodilju, odnosno ženu. Sustavnim korištenjem točnih naziva doprinosimo i razvoju kulture – treba biti jasno da postoji dopust namijenjen samo za mame i dopust samo za tate, kao i onaj koji se dijeli između oba roditelja, to bi u novom zakonu trebali biti majčinski, očinski i roditeljski dopust. Očevi su roditelji i trebalo bi postati normalno da, baš poput majki, budu na dopustu koji im je namijenjen – očinskom i roditeljskom“, istaknula je Diana Kobas Dešković.

Kako bi se stanje promijenilo, roditeljima je potrebna jača potpora države, poslodavaca i cijelog društva.

Zbog toga je u tijeku projekt Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce koji promiče uravnoteženu roditeljsku odgovornost. Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Koordinator projekta je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su Hrvatska zajednica županija i Spona Code.

Izvor i foto: Mamforce

Objavljeno 18. ožujka 2022. Sva prava pridržana ©poslovniFM