Zagreb, 17. lipnja 2021. (Porobija&Špoljarić) – U NARODNE NOVINE d.d. br. 66/2021 objavljen je Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva, koji će stupiti na snagu osmog dana od dana objave, što konkretno znači 24. lipnja 2021. godine.
Donošenje navedenog zakona izuzetno je bitno jer se istim ukida dosadašnja obveza plaćanja upravnih pristojbi propisanih ranijim Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN 64/00, 160/04, 62/08, 30/09 i 49/11), koji prestaje važiti stupanjem na snagu novo objavljenog zakona.

Razlog za donošenje ovog, za poduzetnike sasvim sigurno, izuzetno korisnog propisa, jest što je sukladno prethodno provedenoj analizi vezanoj za Akcijski plan Vlade RH za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, plaćanje upravnih pristojbi ocijenjeno kao dodatno adminstrativno opterećenje i trošak za gospodarstvo.

Donošenjem i stupanjem na snagu ovog Zakona pojednostavit će se uvjeti za poslovanje i smanjiti administrativni troškovi za pravne i fizičke osobe koje koriste sustav zaštite intelektualnog vlasništva, a što bi u konačnici trebalo polučiti pozitivan rezultat – intenzivnije korištenje sustava zaštite prava industrijskog vlasništva u poslovanju, osobito od strane mikro i malih poduzetnika.