Zagreb, 13. svibnja 2021. (MRRFEU) – Na 57. sjednici Vlade Republike Hrvatske ministrica Nataša Tramišak predstavila je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj koje je potom usvojeno.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).

Do 6. svibnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,58 milijardi eura (95,63 mlrd. kn) odnosno 117,26% dodijeljenih sredstava.

Ukupno je isplaćeno 5,69 milijardi eura (43,21 mlrd. kn) odnosno 52,98% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,77 milijarde eura (36,25 mlrd. kuna) odnosno 44,45% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 2013. godine do 6. svibnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 38,94 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 127,37% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 72,05% dodijeljenih sredstava.