Zagreb/Skopje, 7. ožujka 2024. (GIA) – Ukupna konsolidirana prodaja ALKALOID-a AD Skopje za 2023. godinu dosegnula je 268,3 milijuna eura, što je 16 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Konsolidirana prodaja ostvarena na domaćem tržištu porasla je za 13 %, a ukupni konsolidirani izvoz kompanije porastao je za 17 %. Od ukupne konsolidirane prodaje 31 % je ostvareno u S. Makedoniji, dok je, s druge strane, 69 % ostvareno na inozemnim tržištima. Gledano po regijama, 29 % ostvareno je u zemljama Jugoistočne Europe, 22 % ostvareno je u zemljama Zapadne Europe (EU i EFTA), 17% ostvareno je u zemljama Istočne Europe (CIS, UKR..), a na ostalim tržištima ostvareno je 1 % ukupne konsolidirane prodaje.

Najveći porast na većim izvoznim tržištima u odnosu na prošlu godinu bilježi prodaja ostvarena u Kanadi, koja je porasla 62 puta; zatim u Italiji, gdje su porasli 35 puta; u Južnoj Africi 5 puta; u Čileu više od 4 puta, kao i u Češkoj i Velikoj Britaniji, gdje su porasli više od dva puta. Zatim slijede oni u Mongoliji (rast od 87%), u Armeniji (rast od 69 %), Rumunjskoj (rast od 66 %), Albaniji (rast od 33 %), Ukrajini (rast od 26%), u Bugarskoj (rast od 15 %) itd.

Promatrano po grupama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidirane prodaje najveći udio imaju proizvodi iz segmenta farmacije, točnije 90%, dok segment kemije, kozmetike i ljekovitog bilja sudjeluje s 10%. Od farmaceutskih proizvoda veći udio u ukupnoj prodaji imaju antibiotici s 27%, OTC pripravci s 19%, neurološki pripravci s 12%, kardiološki pripravci s 12% ukupne konsolidirane prodaje itd.

Ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2023. godini iznose 28,3 milijuna eura I u odnosu na ostvarena u 2022. godini bilježe rast od 18%. Za ovo povećanje ulaganja zaslužan je najveći investicijski projekt ALKALOID-a u posljednjih 20 godina – novo proizvodno odjeljenje za proizvodnju čvrstih oblika 2 – kojim se kapaciteti za proizvodnju čvrstih oblika povećavaju više od dva puta.

Konsolidirana dobit prije financijskih troškova, poreza i amortizacije (EBITDA) dosegla je 44,7 milijuna eura i bilježi rast od 8%, dok je konsolidirana neto dobit u iznosu od 25,6 milijuna eura također porasla za 8%.

ALKALOID Grupa ima 2.843 zaposlenih, od čega 2.155 u S. Makedoniji, a 688 ih je zaposleno u kapitalno povezanim društvima izvan zemlje.

Cijena dionice ALKALOID-a AD Skopje na službenom tržištu Makedonske burze u 2023. godini kretala se u rasponu od 280 do 300 eura, odnosno prosječno 290 eura po dionici. Na dan 31.12.2023. tržišna kapitalizacija društva iznosila je više od 422,5 milijuna eura.

Upravni odbor ALKALOID-a AD Skopje usvojio je Prijedlog odluke kojom se Skupštini dioničara predlaže isplata dividende za 2023. godinu u iznosu od 8,78 EUR bruto ili 7,90 EUR neto po dionici, što u odnosu na isplaćenu dividendu po dionici za prethodne godine sa 7,97 EUR bruto ili 7,17 EUR neto veći je za 10,2 posto. Za isplatu dividende i personaliziranog poreza osobnog dohotka kompanija će izdvojiti oko 12,6 milijuna eura.

Izvor i foto: Alkaloid

Objavljeno 7. ožujka 2024. Sva prava pridržana PoslovniFM.