Zagreb, 21. kolovoza 2021. (GIA) – U 2004. godini bilo je 27.044 poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i malo, u 2009. godini 27.262, a najmanje ih je bilo 2014. godine, 26.260. U 2020. godini broj poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo bio je najveći – to je bila glavna djelatnost 28.615 poduzetnika.

Broj zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo povećan je sa 182.827, koliko ih je bilo 2004. godine, na 192.367 zaposlenih u 2020. godini. Najveći ukupni prihodi u promatranoj djelatnosti ostvareni su 2020. godine, u iznosu od 260,2 milijarde kuna, što je 82,6 milijardi kuna više u odnosu na 2004. godinu. Društvo KONZUM PLUS d.o.o. ostvarilo je najveće ukupne prihode u 2020. godini u iznosu od 10 milijardi kuna.

Tablica Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo – presjek 2004.-2009.-2014.-2020. godina     (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo pokazala je da je u odnosu na 2004. godinu, broj zaposlenih u 2020. godini bio veći za 9.540 (5,2%). Najveći broj zaposlenih kod poduzetnika u trgovini bio je 2009. godine (198.988).

Najveći ukupni prihodi u području djelatnosti trgovine ostvareni su 2020. godine, u iznosu od 260,2 milijarde kuna, što je 82,6 milijardi kuna više u odnosu na 2004. godinu.

Najveća dobit razdoblja također je ostvarena u 2020. godini, u iznosu od 10,2 milijarde kuna, što je 2,5 puta više u odnosu na 2004. godinu. Najveći dobitaš u 2020. godini bio je veliki poduzetnik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s ostvarenom dobiti od 274,8 milijuna kuna. Društvo je na drugom mjestu po ostvarenim ukupnim prihodima u 2020. godini (6,1 milijarda kuna), sa 2.377 zaposlenih, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 9.276 kuna. Najveće ukupne prihode u 2020. ostvarilo je društvo KONZUM Plus d.o.o. u iznosu od 10,0 milijardi kuna. Po visini ukupnih prihoda iza LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. slijede SPAR HRVATSKA d.o.o. sa 5,0 milijardi kuna i PLODINE d.d. sa 4,5 milijardi kuna ukupnih prihoda. Gubitak razdoblja bio je najveći 2009. godine i iznosio je 4,3 milijarde kuna (60,9% više u odnosu na 2020. godinu). Najveći gubitaš u 2009. godini bilo je društvo PRIRODNI PLIN d.o.o. sa 448,8 milijuna kuna.

Najveće investicije u novu dugotrajnu imovinu ostvarene su 2004. godine i iznosile su 8,9 milijardi kuna, dok su u 2020. godini iznosile 2,4 milijarde kuna, što je za 72,9% manje nego 2004. godine. Najveći investitor u 2004. godini bilo je društvo HYPO LEASING KROATIEN d.o.o. sa 801,1 milijun kuna investicija u novu dugotrajnu imovinu, dok je 2020. godine vodeće društvo bilo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. sa 221,7 milijuna kuna, koje je ujedno i prvo prema iskazanim bruto investicijama u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu od 2 milijarde kuna.

Odnos izvoza i uvoza u djelatnosti trgovine na veliko i na malo pokazuje negativne rezultate, odnosno veći uvoz kroz promatrani presjek razdoblja. Poduzetnici u području djelatnosti G – Djelatnost trgovine na veliko i na malo zabilježili su negativan trgovinski saldo, a najveći trgovinski deficit iskazali su 2020. godine u iznosu od 37,4 milijarde kuna. Najveći uvoznik u 2020. bilo je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s ostvarenim uvozom od 2,3 milijarde kuna, a slijedi ga društvo MEDIKA d.d. sa 2,1 milijardom kuna.

Prosječna mjesečna neto obračunana plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo u 2020. godini iznosila je 5.816 kuna i bila je za 2.660 kuna ili 84,3% veća u odnosu na plaću obračunanu u 2004. godini (3.157 kuna) te za 2,6% manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika RH (5.971 kuna).


Usporedba poduzetnika s rang liste top 10 poduzetnika u promatranim godinama (2004.-2009.-2014.-2020), prema ukupnim prihodima, pokazala je da je top 10 poduzetnika u 2020. godini ostvarilo najveće ukupne prihode (46,7 milijardi kuna). Za usporedbu, top 10 poduzetnika u istom području djelatnosti u 2004. godini ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 22,4 milijarde kuna.

Analiza poduzetnika u 2020. godini u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, prema sjedištu poslovanja, pokazala je najveću koncentraciju poduzetnika na području Grada Zagreba (10.573), a slijedi Splitsko-dalmatinska (2.717), Zagrebačka (2.235), Primorsko-goranska (2.232) te Istarska županija (2.174). Najmanje poduzetnika u toj djelatnosti sjedište ima u Ličko-senjskoj (147) i Požeško-slavonskoj županiji (181). Grad Zagreb vodeća je županija po ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika u promatranom području djelatnosti u 2020. godini (152,3 milijarde kuna).


Autor: Darko Buković Izvor: Fina

Objavljeno 21. listopada 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM