Zagreb, 20. listopada 2021. (GIA) – Hrvatsko audiovizualno vijeće, na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini, kategorija: poticanje razvoja i proizvodnje videoigara.

Cilj je ove kategorije unutar Javnog poziva potaknuti razvoj izvrsnosti videoigara edukativnog, kulturnog i/ili umjetničkog značaja koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku audiovizualnu kulturu.  

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:
− koncepcija igre tj. skraćeni oblik dokumenta dizajna videoigre
− motivacijsko pismo podnositelja prijave za razvoj projekta
− dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima)
− životopisi ključnih dionika na projektu (glavni autor, producent)
− opis prethodnog rada producentske kuće
− operativni plan razvoja projekta
− plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta
− izjavu podnositelja prijave o korištenim potporama male vrijednosti, na obrascu Centra, objavljenom na službenim stranicama Centra.

Financijska sredstva namijenjena financiranju projekata temeljem Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2021. godini u kategoriji poticanja razvoja i proizvodnje videoigara ukupno iznose do 595.000,00 kuna.
Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 90 dana od isteka roka prijave propisanog Javnim pozivom.

Cjeloviti tekst Javnog poziva i informacije o svim ostalim uvjetima prijave potražite na ovoj poveznici, odnosno u rubrici O nama / Javni pozivi (Što i kako financiramo) u podrubrici “Razvoj i proizvodnja videoigara u 2021. “. 

Izvor: HAVC