Zagreb, 26. travnja 2023. – Dalekovod Grupa, kao kompanija sa snažnim prisustvom na domaćem i stranim tržištima, ostvarila je u prvom kvartalu tekuće godine rast poslovnih prihoda od 19 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a isti su iznosili 28 milijuna eura. S obzirom na sezonalnost aktivnosti, uz dozu opreza, ali uzimajući u obzir pokazatelje snažnog investicijskog zamaha na tržištima diljem Europe otvaraju se kvalitetne prilike za daljnji rast poslovanja što je posebno primjetno u novom ugovaranju poslova. Tako je Dalekovod Grupa na dan 31. ožujka 2023. godine imala Knjigu ugovora u iznosu višem od 247 milijuna eura, što povoljno utječe i na stabilnost prihoda u sljedećem razdoblju, kao i na profitabilnost samog poslovanja.

EBITDA Grupe u izvještajnom razdoblju iznosi 871 tisuću eura i veća je za 3,4 milijuna eura u odnosu na prethodno razdoblje kada je ostvarena negativna EBITDA u iznosu 2,6 milijuna eura. Takvom ostvarenju najviše doprinosi efikasna izvedba i visoka razina ugovorenih poslova, a iako je uobičajeni sezonski efekt i nešto lošije vrijeme od očekivanog utjecalo na odgađanje radova na pojedinim projektima ostvarena EBITDA Dalekovod Grupe je na razini očekivanog za izvještajno razdoblje. Uz nastavak pozitivnih trendova, očekivanja razine realizacije i profitabilnosti za drugo tromjesečje 2023. godine su pozitivna.

„Navedeni pozitivni trendovi u poslovanju nastavak su takvih pokazatelja zabilježenih u trećem i četvrtom kvartalu 2022. godine. Dalekovod Grupa provedbom dokapitalizacije i uspješnim završetkom predstečajne nagodbe nastavlja novu razvojnu fazu u kojoj može iskoristiti sva dosadašnja iskustva, stečena znanja i dokazano uspješnu provedbu kompleksnih projekata u značajno otežanim okolnostima, te u kombinaciji s provedenim restrukturiranjem poslovnih procesa i sinergijskim efektima unutar Grupe Končar. Pred Dalekovodom su brojni novi značajni projekti u Hrvatskoj, zemljama u regiji, ali i za tržištima diljem Europe što nam daje uvjerenje u daljnji rast i razvoj kompanije.“ – istaknuo je Tomislav Rosandić, predsjednik Uprave Dalekovoda.

Tijekom proteklog razdoblja Dalekovod je na domaćem tržištu, između ostalog, ugovorio izvršenje radova na značajnim nacionalnim infrastrukturnim projektima poput opremanja dijela obilaznice Omiša, dionica DC70 – most Cetina – Omiš – istok za naručitelja Hrvatske ceste u vrijednosti više od 10 milijuna eura, a koji obuhvaćaju kompletno opremanje cestovnih tunela. Uz navedeno, Dalekovod će za naručitelja HOPS izvoditi radove na revitalizaciji DV 220 kV Konjsko – Krš Pađene – Brinje. Navedeni projekt ukupne vrijednosti više od 19 milijuna eura dio je izuzetno značajne elektroenergetske veze, koja povezuje središnju Hrvatsku s njezinim južnim dijelom.

Također, intenziviraju se radovi na projektu HŽ Infrastrukture na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, koje Grupa izvodi za Strabag u vrijednosti od 20 milijuna eura, dok su brojni projekti energetske i prometne infrastrukture u pripremi za naredno razdoblje kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.
„Kao i na domaćem tržištu kroz provedbu projekata NPOO-a, očekujemo nastavak snažne tenderske aktivnost u energetskoj i prometnoj infrastrukturi diljem Europe imajući pritom u vidu provedbu aktivnosti zelene i digitalne tranzicije, gdje kao kompanija tradicionalno poslujemo i imamo snažnu prisutnost. Stabilnost poslovanja omogućuje nam snažnije pozicioniranje na poslovanja na tradicionalnim tržištima Skandinavije, Regije, Srednje i Istočne Europe, a planiramo i značajnije širenje na nova tržišta kao što je to Njemačka gdje smo uspješno završili prve projekte.“ – napomenuo je Tomislav Rosandić.

Dalekovod je u proteklom razdoblju tako u Sloveniji dobio novi značajan ugovor, gdje će za naručitelja Elektro Slovenija d.o.o. provesti obnovu jednog od najstarijih dalekovoda Divača – Pivka – Ilirska Bistrica u vrijednosti cca 26 milijuna EUR. Navedeni projekt na kojem su započele aktivnosti nastavak je značajne prisutnosti Grupe na slovenskom tržištu, a gdje se očekuju značajne investicija u energetsku i prometnu infrastrukturu i u narednom periodu..
Grupa Dalekovod će uz navedeno nastaviti značajno ulagati u zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika te povećati ulaganja u održivi razvoj s ciljem postizanja ravnoteže između okoliša, društva i aktivnosti kompanije kako bi se ispunili zahtjevi razvitka, bez ugrožavanja izgleda budućih naraštaja.

Izvor: Millenium promocija/foto: Dalekovod

Objavljeno 26. travnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.