Zagreb, 30. lipnja 2021. (Erstebank) – Erste banka uspješno je zaključila svoje prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u tzv. ‘senior preferred’ formatu, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura, s dospijećem 2028. godine te uz opciju opoziva nakon isteka šest godina. Izdanje obveznica realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 0,75% te prinos do dospijeća od 0,835%. Realizacijom ove transakcije Erste banka je napravila dodatni iskorak te svojim postojećim vrijednosnim papirima u opticaju na domaćem tržištu kapitala dodala i svoju prvu međunarodnu euro obveznicu. Time je postala prva banka u Hrvatskoj koja je uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica i na međunarodnom tržištu kapitala.

Primarna svrha izdanja je ispunjenje regulatornog zahtjeva s kojim se Banka mora uskladiti do 1. siječnja 2024. godine, a prvi obvezujući zahtjev u prijelaznom razdoblju potrebno je ispuniti do 1. siječnja 2022. godine. Riječ je o tzv. MREL zahtjevu (Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze). MREL je dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, s naglaskom na kreditne institucije, kako bi se povećala otpornost na šokove, nepredviđene stresne scenarije te spriječio sistemski rizik. Prikupljena sredstva ovim izdanjem iskoristit će se za opće namjene financiranja te za poticanje zelenih i održivih investicija, a također će doprinijeti daljnjoj diverzifikaciji izvora financiranja. 

Izdanje je bilo namijenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom tržištu pa su tako u konačnoj alokaciji u najvećem omjeru sudjelovale međunarodne financijske institucije s udjelom od 39%, zatim investicijski fondovi s 32%, banke s 15% te mirovinski fondovi i osiguravatelji s 14% udjela. U izdanju je sudjelovalo preko 70 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju (Velika Britanija i Irska s 41%, Njemačka i Austrija s 27%, CEE zemlje s 11%, Francuska sa 6%, te Švicarska, zemlje Beneluksa i druge s manjim postocima udjela). Zajednički agenti izdanja bili su BofA Securities Europe SA, Erste Group Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg i Societe Generale.

 „Erste banka najaktivniji je izdavatelj obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu je ovo izdanje šesto po redu, ujedno i prvo na međunarodnom tržištu kapitala. Nakon što smo početkom godine uspješno realizirali izdanje tzv. senior preffered obveznica u iznosu od 45 milijuna eura, što je predstavljalo prvo takvo izdanje na domaćem tržištu kapitala u okviru tzv. MREL regulatornog zahtjeva, uspješnim izdanjem međunarodne euro obveznice nastavljamo zacrtani put. U skladu sa svojom strategijom financiranja, izdanjem obveznica dodatno smo diverzificirali izvore sredstava, a prikupljena sredstva koristit ćemo za svoje temeljno poslovanje, nastavljajući graditi održiv i uspješan poslovni put Erste banke na domaćem tržištu“, naglasio je ovom prilikom Krešimir Barić, CFO Erste banke.