Zagreb, 4. studenoga 2020. (Fina) – Promjene financijskih rezultata po vlasničkim sektorima u promatranom vremenskom nizu (od 2009. do 2019. godine) su znatne. Financijski rezultati državnog sektora kretali su se od iskazivanja negativnih rezultata do onih pozitivnih, a u 2016. ostvarena je najveća neto dobit u promatranom razdoblju kada su poduzetnici iz državnog sektora ostvarili neto dobit u visini 4,1 milijardu kuna.

Privatni sektor vlasništva najbolje je poslovao u 2019. godini (26,1 milijardu kuna), dok je u 2010. konačan financijski rezultat bio iskazan s negativnim predznakom te je od 2011. godine njihovo poslovanje bilo pozitivno, a u 2016. godini je ostvarena znatna neto dobit (18,1 milijardu kuna), da bi u 2017. godini ponovo bila iskazana manja neto dobit u odnosu na 2016. godinu (16,9 milijardi kuna). Zadružni sektor je u 2017. godini iskazao neto dobit u iznosu od 29,6 milijuna kuna nakon osam godina neto gubitka, dok je u 2018. godini iskazao znatno manju neto dobit (10,5 milijuna kuna) u odnosu na 2017. (29,6 milijuna kuna). Poslovanje mješovitog sektora je u 2019. godini bilo nešto lošije nego u 2018. godini jer je ostvarena manja neto dobit (2,3 milijarde kuna).

Tablica 1. Konsolidirani financijski rezultati – dobit ili gubitak razdoblja poduzetnika Hrvatske, 2009. – 2019. godine po oblicima vlasništva

U ukupnim financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika Hrvatske – neto dobiti, u 2009. godini bila je dominantna uloga privatnog sektora. U 2010. godini tri od četiri sektora vlasništva poslovala su negativno te je i konačan financijski rezultat bio negativan.

U 2011. i 2012. godini najveći utjecaj na financijske rezultate imao je mješoviti sektor vlasništva, a u 2013. godini dva su sektora poslovala pozitivno, a utjecaj privatnog sektora na ostvarene financijske rezultate bio je najveći. U 2014., 2015. i 2016. godini tri od četiri sektora poslovala su pozitivno, a samo jedan, zadružni sektor poslovao je negativno, no njegov iskazani financijski rezultat imao je mali utjecaj na ukupno ostvareni financijski rezultat. U 2017., 2018. i 2019. godini sva četiri sektora poslovala su pozitivno, dok je najveći utjecaj na financijske rezultate imao privatni sektor vlasništva.