Zagreb. 21. rujna 2023. (GIA) – Na danas održanom premijernom predstavljanju Bijele knjige, sveobuhvatnog izvještaja koji donosi nove uvide i zaključke o nastojanjima čak 1240 malih i srednjih poduzeća diljem Europe u njihovoj održivoj tranziciji, odgovoreno je na pitanja kako europski MSP-ovi pristupaju održivosti te s kojim se preprekama suočavaju na tom putu, pri čemu je poseban naglasak stavljen na prednosti usvajanja održivog pristupa. Riječ je o istraživanju koje je nastalo kao rezultat zajedničkih napora Generali Grupe i SDA Bocconi Sustainability Laba iz Milana, a zaključke su iznijeli predsjednik Uprave Generali osiguranja, Mario Carini te Manlio de Silvio, profesor i istraživač poslovne škole SDA Bocconi.

Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja d.d., tim je povodom predstavio što održivost znači za Generali: „Posebno sam ponosan na ovo važno provedeno istraživanje i priliku da ga predstavimo hrvatskoj javnosti. Zaključci koje smo danas imali prilike čuti mogu oblikovati budućnost održivosti u segmentu MSP-ova. Održivost je temeljna komponenta Generalijevog strateškog plana ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ i ima ključan utjecaj na naše procese donošenja odluka. Naša predanost leži u naporima da nastavljamo biti odgovoran, Lifetime partner našim dionicima, kao osiguratelj, investitor, poslodavac i korporativni građanin. Izuzetno sam zadovoljan što je ovogodišnje izdanje inicijative SME EnterPRIZE u Hrvatskoj privuklo znatan interes među poduzetnicima. Na natječaju je sudjelovalo više od 140 tvrtki, što predstavlja povećanje od 40 % u odnosu na prvotno izdanje. Ovo jasno ukazuje na rastući broj poduzeća koja prepoznaju važnost održivosti i žele aktivno sudjelovati u inicijativi SME EnterPRIZE.”

Manlio de Silvio, profesor i istraživač poslovne škole SDA Bocconi, poručio je: “Naša istraživanja ističu da je pristup europskih MSP-ova prema održivosti ostao čvrst, posebno ako uzmemo u obzir izazovne prethodne godine. U 2023. 31 % hrvatskih MSP-ova provodi ili je već provodilo strategiju ili akcijski plan održivosti. Međutim, kako bi se održivi prijelaz dogodio, trebamo pridobiti preostale tvrtke koje još nisu odlučile ili su oklijevale prihvatiti taj prijelaz. Kako bismo to postigli, moramo raditi na preprekama s kojima se još suočavaju ove tvrtke (npr. nedostatak održivog financiranja, nedostatak jasnog zakonodavnog okvira, nedostatak javnih poticaja, nedostatak ekonomskih i financijskih resursa) te objasniti koristi koje ostvaruju MSP-ovi koji prihvate održivost kao jedno od svojih temeljnih načela. Primjerice, 86 % hrvatskih tvrtki koje su usvojile strukturiraniji pristup održivosti izvještava o pozitivnim rezultatima u pogledu utjecaja na okoliš, 84 % je poboljšalo zadovoljstvo zaposlenika, 76 % je povećalo zadovoljstvo kupaca i steklo konkurentske prednosti (utjecaj na prihode), a 68 % je povećalo svoju učinkovitost (utjecaj na troškove). Kako bismo pridobili nesigurne i oklijevajuće MSP-ove, moramo objasniti poslovni slučaj za održivost i uvjeriti ih da održivost nije samo trošak, već investicija s pozitivnim povratom.”

Ove jeseni Generali i SDA Bocconi izdat će Bijelu knjigu na kojoj se temelji ovo istraživanje u cijelosti. Više informacija i uvida u inicijativu dostupno je na: https://www.sme-enterprize.com/, a u nastavku donosimo preliminarne rezultate.

Preliminarni rezultati Bijele knjige 2023.

U Hrvatskoj, u 2023. godini, 31 % malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) nalazi se u procesu provođenja ili su već provela strategiju ili akcijski plan održivosti, što predstavlja blagi pad od 1 % u usporedbi s 2020. Unatoč tome, još uvijek bilježimo 44 % onih koji zaostaju u implementaciji (eng. Laggards – nisu usvojili ESG strategiju/akcijski plan i nisu planirali implementaciju) i 12 % neodlučnih (eng. Undecided, moguća buduća implementacija ESG strategije/akcijskog plana) MSP-ova. Hrvatski MSP-ovi često ističu visoke troškove energije i odgovornost vlasnika kao ključne prepreke, dok regulatorni zahtjevi i težnja organizacijskim i tržišnim prednostima dijele treće mjesto. Hrvatski MSP-ovi percipiraju prepreke održivom prijelazu s većim intenzitetom u usporedbi s njihovim europskim kolegama. Glavne prepreke uključuju nedostatak održivih financija, nedostatak jasnog zakonodavnog okvira, nedostatak javnih poticaja te nedostatak ekonomskih i financijskih resursa.

Benefiti koje hrvatski MSP-ovi percipiraju zbog usvajanja strukturiranijih pristupa održivosti slični su onima njihovih europskih kolega, iako su zabilježene male razlike u intenzitetu. Europski MSP-ovi snažno pozivaju na podršku u svojoj tranziciji putem različitih institucionalnih i tržišnih inicijativa. Hrvatski MSP-ovi pokazuju sličan osjećaj hitnosti kao i njihovi europski kolege, iako su zabilježene manje razlike u intenzitetu.

Iako se osjećaju više pogođenima posljednjim globalnim krizama od drugih europskih MSP-ova, hrvatske tvrtke prioritetno traže nacionalne ili međunarodne subvencije za financiranje zelene tranzicije, porezne olakšice za promociju održivih proizvoda ili usluga, povoljnije uvjete kreditiranja te obrazovanje, izgradnju kapaciteta i prijenos kompetencija.

Usvajanje ESG pristupa u redovno poslovanje

Na europskoj razini, od 2020. je zabilježen porast broja malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) koja su usvojila ESG pristup, a istovremeno se i broj MSP-ova koji ne pokazuju interes za bilo kakvu ESG strategiju udvostručio. Unatoč tome, usvajanje ESG pristupa ostaje stabilno, čak i tijekom izazovnog razdoblja 2022.-2023. Prepreke za usvajanje ESG pristupa i dalje su visoke i povećale su se od prošle godine. Postotak europskih MSP-ova koji percipiraju značajne prepreke koje ometaju njihov održivi prijelaz povećao se u različitim domenama, uključujući nedostatak institucionalne podrške, nedostatak jasnog zakonodavnog okvira te nedostatak ekonomskih resursa. Bijela knjiga potvrđuje da MSP-ovi koji su usvojili ESG pristup ostvaruju koristi u svim domenama, što pokazuje povećanje u odnosu na već pozitivne rezultate istraživanja iz prošle godine. MSP-ovi u sektorima industrije i građevine formalizirani ESG pristup prihvatili su u većoj mjeri nego oni u sektorima usluga i trgovine.

Izvor i foto: Abeceda komunikacije/Generali osiguranje

Objavljeno 21. rujna 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.