• ukupni prihodi tvrtke veći za 17,5 posto
  • ostvareni neto konsolidirani rezultat Grupe iznosi 211,2 milijuna kuna
  • EBITDA ostvarena u iznosu od 291,1 milijun kuna
  • knjiga otvorenih narudžbi, backlog, dostigla vrijednost od čak 5 milijardi kuna

Zagreb, 24. veljače 2022. (GIA) – Godina u kojoj je KONČAR obilježio jubilarni, stoti rođendan završila je s dvoznamenkastim rastom svih ključnih poslovnih pokazatelja. Rekordnim rastom prihoda te znatno većom ostvarenom dobiti u odnosu na 2020. godinu, ispunjeni su i premašeni zadani planovi. Integralna strategija Grupe KONČAR 2020+ odredila je jasan smjer budućeg poslovanja tvrtke.

Poslovanje je tijekom 2021. godine pokazalo veliku otpornost i stabilnost, što potvrđuju  povijesno najbolji rezultati. Kontinuirano složeno makroekonomsko okruženje i dalje je pod utjecajem pandemije COVID-19, što se prije svega odrazilo na poremećaje u lancima opskrbe te u rastu cijena ključnih sirovina i materijala. Pravovremeno poduzetim mjerama i aktivnostima znatno je ublažen negativan utjecaj na poslovanje. Jaka financijska pozicija, dobra ugovorenost, prilagodljivost kupcima i dobavljačima, poštivanje zadanih rokova isporuka i plaćanja obveza, omogućili su da godina završi s rastom novih narudžbi i u 2022. godini, a KONČAR nastavi pozitivan trend poslovanja.

Ostvareni ukupni prihodi u 2021. godini iznose 3.625,7 milijuna kuna i veći su za 540,7 milijuna kuna ili 17,5 posto u odnosu na ostvareno u 2020. godini. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnim tržištima dosegli su iznos od 2.063,0 milijuna kuna i veći su za 11,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Udio izvoza u prihodima od prodaje proizvoda usluga iznosi 60 posto, od čega je dvije trećine ostvareno u zemljama Europske unije. Upravo to je pokazatelj konkurentnosti proizvoda i rješenja Grupe KONČAR u području elektroenergetike i tračničkih vozila.

Operativna dobit (EBIT) ostvarena je u iznosu od 193,9 milijuna kuna, što je dvostruko više od ostvarenog u 2020. godini. EBITDA iznosi 291,2 milijuna kuna i za 109 milijuna kuna je veća od ostvarenog u prethodnoj godini. EBITDA marža iznosi 8,4 posto. Ugovoreno je novih poslova u iznosu od 4.238,5 milijuna kuna. Book-to-bill ratio, novougovoreni poslovi u odnosu na realizirane u 2021. godini, iznosi 1,22. Backlog na kraju 2021. godine iznosi 5.008,1 milijun kuna i veći je za 760,5 milijuna kuna ili 17,9 posto u odnosu na stanje na početku godine.

Tijekom 2021. godine realizirani su, ali i ugovoreni brojni poslovi na domaćem i inozemnom tržištu. S Hrvatskom elektroprivredom potpisan je ugovor za zamjenu primarne opreme na Hidroelektrani Senj, prugama Liepāje krenuli su voziti KONČAREVI tramvaji, ugovaranjem triju generatora za dvije male hidroelektrane u Japanu ostvaren je novi iskorak na azijskom tržištu. Za opskrbu električnom energijom budućeg istraživačko-proizvodnog centra tvrtke Rimac Automobili ugovoren je projekt izgradnje transformatorske stanice, izmještanje postojećeg dalekovoda Rakitje – Tumbri 3 i izgradnja novog priključnog zračno-kabelskog voda. U Makedoniji su započeti radovi na izgradnji transformatorske stanice 400/110 kV Ohrid. Trafostanica će omogućiti međunarodnu konekciju sa susjednom Albanijom, čime će se dodatno osnažiti elektroenergetski sustav regije. Sa švedskim operatorom distribucijskog sustava Vattenfall Eldistribution potpisan je ugovor složene rekonstrukcije postrojenja na transformatorskoj stanici Finnslatten u Vesterosu.

Izvrsni rezultati postignuti u 2021. godini dokaz su da i u izazovnim i nepredviđenim okolnostima KONČAR, što prije svega znači da njegovi zaposlenici posjeduju potrebna znanja, kompetencije, stručnost i kvalitetu.

Ulaganjima u nove tehnologije, nove proizvodne procese i zaposlenike nastavljamo dalje graditi poslovanje i razvijati se na zadovoljstvo svih naših dionika.

Izvor i foto: Millenium promocija/Končar Grupa

Objavljeno 24. veljače 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.