ZAGREB/PODGORICA, 7. srpnja 2020. (Hanfa) – Svečanom konferencijom održanoj u Podgorici u Crnoj Gori, 7. srpnja 2020., uspješno je završen Twinning projekt za podršku crnogorskim institucijama za nadzor financijskih usluga, a u čijoj su realizaciji sudjelovali stručnjaci središnjih banaka Hrvatske, Njemačke i Nizozemske (Hrvatska narodna banka, Središnja banka Njemačke, Središnja banka Nizozemske – DNB) te stručnjaci agencija za nadzor financijskih usluga Hrvatske i Njemačke (HANFA, Savezna agencija za financijski nadzor – BaFin). 

Riječ je o projektu naziva „Support  to Regulation of Financial Services“ putem kojeg su države članice Europske unije (EU) pružale tehničku pomoć crnogorskim regulatorima financijskih usluga  – Komisiji za tržište kapitala Crne Gore, Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore i Centralnoj banci Crne Gore. Projekt je financirala Europska Unija iznosom od 1,41 milijuna eura, a trajao je od travnja 2018. do srpnja 2020. te su u tom razdoblju uspješno ostvareni svi planirani ciljevi i realizirane sve projektne aktivnosti.

 „Vjerujem da je iskustvo i znanje 25 stručnjaka HANFA-e koji su sudjelovali u ovom projektu doprinijelo jačanju crnogorskih institucija te da smo kroz razne provedene aktivnosti u projektu pomogli da se što bolje i kvalitetnije pripreme za članstvo u Europskoj uniji. Vjerujemo da je ovo dobar način da se povežu stručnjaci iz država kandidatkinja za članstvo u EU sa stručnjacima iz država članica EU, s obzirom da im prijenosom svojih znanja i iskustava uvelike olakšavamo ispunjavanje uvjeta za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Kako se regulatorni okvir Europske unije stalno mijenja i poboljšava, pred institucijama koje nadziru financijske usluge u Crnoj Gori predstoji još izazova kako bi osigurali prikladan regulatorni okvir za svoje tržište, koji bi ujedno bio usklađen s propisima Europske unije. Zato sam uvjeren da će se ovako dobra međunarodna suradnja s crnogorskim, ali i njemačkim i nizozemskim partnerima, nastaviti i nakon završetka ovog projekta.“ – naglasio je tijekom završne konferencije predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman.

Cilj projekta bio je omogućavanje stabilnosti, održivosti i učinkovitosti financijskih usluga u Crnoj Gori, a kako bi se podržao razvoj privatnog sektora te povećala konkurentnost cjelokupnog gospodarstva. Provedbom projekta postignuto je usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu financijskih usluga te su ojačani regulatorni i nadzorni kapaciteti crnogorskih institucija.

Projekt je bio podijeljen u tri komponente (A – bankarstvo, B – osiguranje i C – tržište kapitala). HANFA je sudjelovala u provedbi aktivnosti u sklopu komponente B – osiguranje, zajedno s BaFinom i DNB-om, te u provedbi aktivnosti komponente C – tržište kapitala, u suradnji s BaFinom. U području osiguranja, HANFA-ine aktivnosti bile su usmjerene na implementaciju Direktive Solventnost II u Zakon o osiguranju Crne Gore, sustav izvještavanja subjekata nadzora te izravni i neizravni nadzor tržišta osiguranja. U području tržišta kapitala aktivnosti su bile usmjerene na pripremu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, izmjenu i dopunu Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, pravilnike iz područja infrastrukture tržišta kapitala, investicijskih društava i prospekta te prijenos znanja, ali i praktičnih iskustava iz postupaka nadzora, uključujući i transparentnost izdavatelja vrijednosnih papira.

Tijekom trajanja projekta, osim prijenosa znanja hrvatskih stručnjaka u Crnoj Gori, organizirani su i studijski posjeti crnogorskih stručnjaka HANFA-i, a pritom su posjetili i Zagrebačku burzu, Hrvatsku gospodarsku komoru, Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatsko aktuarsko društvo, Agenciju za nadzor tržišnog natjecanja te se sastali s predstavnicima društava za osiguranje i društava za upravljanje investicijskim fondovima. Bila je to još jedna prilika za prijenos  iskustava u vezi s poslovanjem koje je usklađeno s regulatornim okvirom Europske unije.

Tijekom posjete Podgorici radi obilježavanja uspješno završenog Twinning projekta, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman i član Upravnog vijeća HANFA-e,  Tomislav Ridzak, održali su i bilateralne sastanke s predsjednikom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Urošem Andrijaševićem te predsjednikom Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Zoranom Đikanovićem. Naglasak održanih sastanaka bio je na temama povezanim s ostvarenom uspješnom suradnjom tijekom trajanja projekta, kao i željom HANFA-e i crnogorskih institucija za nastavkom suradnje u nadolazećem razdoblju.