Hanfa: Potrebne izmjene polica osiguranja za otplatu kredita te način njihove prodaje

Hanfa je u nadzoru utvrdila da kod sklapanja ugovora o osiguranju otplate kredita potrošači nisu bili pravilno upoznati s uvjetima osiguranja koji ograničavaju ili isključuju odgovornost osiguravatelja, a zabilježene su i iznimno visoke provizije bankama za prodaju tih proizvoda (od 30 do 90 posto zaračunate bruto premije ovisno o vrsti kredita), iako je za njih postoji relativno malen trošak jer se prodaju uz kredite banaka. Utvrđeno je da su prodavatelji tj. banke i društva za osiguranje pritom zadržali najveći dio uplaćene premije dok je tek manji služio za pokriće stvarno nastalih štetnih događaja. Zaračunata bruto premija takvih polica osiguranja krajem rujna 2022. iznosila 40,5 milijuna eura, dok su likvidirane štete iznosile tek 2,4 milijuna eura.

Savjet HANFA-e: Primjena Direktive o korporativnom izvještavanju od 1.1.2024.

Direktiva o korporativnom izvještavanju uvodi obavezu za velika poduzeća, srednja i mala poduzeća koja su subjekti od javnog interesa čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište (izdavatelji) te će oni biti dužni u izvješće poslovodstva uključiti i informacije o utjecaju poduzeća na održivost te utjecaj održivosti na razvoj, poslovne rezultate i položaj poduzeća.

Hanfa

Hanfa pokrenula nadzor po službenoj dužnosti o trgovanju vrijednosnim papirima kreditnih institucija koje HNB nadzire

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nakon objavljenog novinarskog članka na portalu Index, pokrenula je nadzor kako bi se utvrdilo jesu li zaposlenici Hrvatske narodne banke prekršili Odredbe Uredbe o zlouporabi tržišta i Zakona o tržištu kapitala, odnosno je li prilikom trgovanja vrijednosnim papirima došlo do trgovanja na temelju povlaštenih informacija.