ZAGREB, 10. studenoga 2021. (GIA) – Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) društvu INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. iz Zagreba odobren je  pojednostavljeni jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište,  ukupnog nominalnog iznosa do najviše dvije milijarde kuna, denominacije milijun kuna, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i jednokratnim dospijećem glavnice nakon pet godina. Obveznice će biti izdane na ime, u nematerijalnom obliku, a isplata kamata polugodišnja. Obveznice će moći upisati i uplatiti samo kvalificirani ulagatelji, prema definiciji iz Zakona o tržištu kapitala.

Uvjete javne ponude Obveznica, uključujući i vremenski raspored, odredit će Izdavatelj te će isti biti objavljeni u javnom pozivu na upis Obveznica. Prinos, kamatna stopa, cijena izdanja i količina Obveznica bit će naknadno utvrđeni i objavljeni nakon provedene javne ponude. Očekivani dan izdanja Obveznica planiran je tijekom zadnjeg kvartala 2021. Najkasnije neposredno nakon izdanja, Izdavatelj se obvezao podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Neto prihod od ovog izdanja Izdavatelj će, kako je navedeno u Prospektu, koristiti za financiranje općih korporativnih potreba Izdavatelja i INA Grupe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, financiranje postojećih obveza, potencijalnih akvizicija, financiranje investicija u opremu i postrojenja te financiranje obrtnog kapitala.

Uz to, na današnjoj je sjednici izdano i rješenje kojim se društvu za zastupanje u osiguranju TRIGLAV SAVJETOVANJE d.o.o. iz Zagreba, a koje je ekskluzivni distributer životnih osiguranja društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., izdaje rješenje radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti. Naime, provedenim nadzorom utvrđene su nezakonitosti odnosno nepravilnosti koje se odnose na: dugogodišnje kontinuirano izlaganje riziku likvidnosti, kao i kontinuirano ostvarivanje gubitaka iznad visine temeljnog kapitala, zatim, neusklađenosti internih akata i same organizacije procesa distribucije osiguranja te nezakonito postupanje prilikom provođenja testova prikladnosti u vezi s prodajom investicijsko osigurateljnih proizvoda u kojoj se ne pruža savjetovanje. S obzirom na to Hanfa donesenim rješenjem društvu nalaže: detaljno propisati i primjenjivati sveobuhvatan postupak redovitog praćenja i upravljanja rizikom likvidnosti koji će sadržavati najmanje mjere propisane člankom 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi; detaljno propisati i primjenjivati postupak upravljanja adekvatnošću kapitala u skladu s člankom 9. istog Zakona; u potpunosti uskladiti i primjenjivati odredbe internih akata koji se odnose na proces distribucije u osiguranju te u odnosu na proces predugovornog informiranja, odnosno provođenje testova prikladnosti, u vezi s prodajom investicijsko osigurateljnih proizvoda u kojoj se ne pruža savjetovanje, bez odgode, unaprijediti postupak predugovornog informiranja stranaka odnosno provođenja testova prikladnosti u skladu sa zakonskim propisima. Provedbu svega navedenog Hanfa će detaljno pratiti, u rokovima zadanim rješenjem.

Više detalja o tim i drugim odlukama s današnje sjednice možete pronaći ovdje.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 10. studenoga 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM