ZAGREB, 28. studenoga 2022. (GIA) – Članovi Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj su sjednici raspravljali o potencijalnim obvezama koje donosi Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD). Prema prijedlogu direktive obaveza će se odnositi na velika poduzeća, srednja i mala poduzeća koja su subjekti od javnog interesa čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište (izdavatelji) te će oni biti dužni u izvješće poslovodstva uključiti i informacije o utjecaju poduzeća na održivost te utjecaj održivosti na razvoj, poslovne rezultate i položaj poduzeća.

Predložene odredbe primjenjivale bi se za financijske godine koje počinju od 1.1.2024. te za one koji imaju više od prosječno 500 zaposlenih u poslovnoj godini. Navedena će direktiva utjecati na promjenu Zakona o računovodstvu, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o reviziji. Nacionalnim zakonom bit će moguće proširiti opseg obveznika, ovisno o definiranju subjekata od javnog interesa, a što je donekle opisano u postojećem i eventualnim izmjenama Zakonu o računovodstvu.

Hanfa je još u ožujku 2021. izdala smjernice svim izdavateljima u kojima je, kao pripremu za nadolazeću CSRD direktivu, preporučila objavu ESG (okolišnih, društvenih i upravljačkih) čimbenika u njihovim nefinancijskim izvještajima, što je bio prvi korak prema primjeni direktive.

Obaveza izrade i objave izvještaja o održivosti ponajprije će se odnositi na velika poduzeća, srednja i mala poduzeća koja su subjekti od javnog interesa čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište. Pritom će se još definirati da li se obaveza i na koji način odnosi i na društva-kćeri ili samo na društva-majke, u okviru konsolidacije.

Na sjednici Savjeta bilo je riječi i o implementaciji novog računovodstvenog standarda na tržištu osiguranja – IFRS 17, čija primjena kreće 1. siječnja 2023. S obzirom na skoru primjernu domaći  osiguravatelju su u završnim fazama internih projekata implementacije.

U tom segmentu Hanfa je započela s pripremama za implementaciju novog standarda još u 2020. godini uključivanjem u zajednički projekt s Hrvatskim uredom za osiguranje i Hrvatskim aktuarskim društvom, po pojedinim područjima MSFI-a 17. Također, Hanfa je sudjelovala u prijedlogu izmjena Zakona o osiguranju i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima u vezi s novim MSFI 17 standardom, a u tijeku je izrada i pripadajućih podzakonskih akata.

Računovodstveni principi MSFI 17 slični su ranije postavljenim principima u MSFI 9 „Financijski instrumenti“ te je stoga postojala mogućnost odgode MSFI 9 do trenutka primjene MSFI 17, za ona društva čije su poslovne aktivnosti dominantno vezane uz ugovore o osiguranju. To znači da s početkom nove godine osiguravatelji započinju s primjenom MSFI 17 i MSFI 9.

Trenutačno društva svoj postojeći portfelj vrednuju i prikazuju prema MSFI 17 odnosno provode obračun za 1. siječnja 2022. kao da je MSFI 17 oduvijek na snazi, a što sam standard zbog usporedivosti podataka zahtjeva. Uvođenje novih standarda donijelo je osiguravateljima veće troškove u vezi s prilagodbom informacijskih sustava, s obzirom na visoke zahtjeve za automatizacijom, a prepoznati su i operativni rizici u vezi s potencijalnim nedostatkom kadrova u području aktuarstva i financija koji značajno doprinose u vrednovanjima i izvješćivanju prema MSFI 17 i MSFI 9.

Osim navedenog, domaće tržište osiguranja od početka sljedeće godine suočava se i s tranzicijom na euro što će donijeti određene kratkoročne troškove kroz smanjenje kapitaliziranosti te troškove provedbe konverzije i prilagodbe informacijskih sustava, ali i dugoročne koristi kroz eliminaciju tečajnih razlika, smanjenje izloženosti valutnom riziku te optimizaciju poslovanja. Pritom valja istaknuti da usprkos višestrukim izazovima osiguravatelji ispunjavaju preduvjet očuvanja stabilnosti sustava te raspolažu s visokim zalihama likvidnosti i adekvatnom razinom kapitala.

Tijekom Savjeta Hanfe bilo je riječi još i o planu zakonodavnih aktivnosti Sektora za financijska tržišta i financijsku pismenost te o planu zakonodavnih aktivnosti Sektora za bankarstvo, računovodstvo i reviziju, a predstavljene su i aktivnosti i inicijative Leasing udruženja.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 28. studenoga 2022.