Zagreb, 18. ožujka 2021. (Hanfa) – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donijela je Smjernice za izradu i objavu ESG (environmental & social & governmental) informacija koje će objavljivati poduzeća koja se financiraju putem tržišta kapitala. Riječ je o dokumentu namijenjenom izdavateljima na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj koji su obveznici nefinancijskog izvještavanja prema Zakona o računovodstvu, ali i onima koji se dobrovoljno odluče objavljivati nefinancijski godišnji izvještaj radi boljeg budućeg financiranja i ulaganja i jačeg iskazivanja održivosti svog poslovanja i pozitivnog utjecaja na okoliš, zajednicu i zaštitu ljudskih prava.

Naime, nakon Pariškog sporazuma,  u sklopu inicijative održivog razvoja gospodarstva određene su tri osnovne grupe ciljeva koji se pokušavaju postići na globalnoj razini. To su okolišni (eng. environmental), društveni (eng. social) i upravljački (eng. governmental) ciljevi, za koje se u praksi upotrebljava kratica ESG.

Nastavljajući se na Pariški sporazum, Europska komisija je objavila svoj Europski zeleni plan, a potom je Republika Hrvatska u svojoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji odredila da će u sljedećih 10 godina nacionalne i europske izvore financiranja usmjeriti prema poticanju održivog gospodarstva i društva, oporavku i jačanju otpornosti na krize, zelenoj i digitalnoj tranziciji te uravnoteženom regionalnom razvoju.

U ostvarivanju navedenih ciljeva na lokalnoj i globalnoj razini ključnu ulogu će imati financijska industrija čiji je zadatak usmjeriti tokove kapitala prema održivim ulaganjima, odnosno ulaganjima kojima se podržavaju ciljevi održivog razvoja.

Hanfine Smjernice će za izdavatelje biti vodič u izradi nefinancijskog ESG izvještavanja u Hrvatskoj i služe kao priprema za obvezne objave ciljeva poduzeća prema Uredbi o taksonomiji  u razdoblju kada je već za sve financijske institucije (banke, fondove, investicijska društva) u Hrvatskoj i EU u ožujku počela obvezna primjena EU Uredbe SFDR objavama podataka (Sustainable Finance Disclosures Regulation) koja uređuje način razmatranja financiranja i ulaganja po tzv. ESG čimbenicima kao i Uredbe o taksonomiji koje definira gospodarska područja koja se mogu smatrati okolišno održivima. Te su regulative ključne za ostvarenje inicijativa Pariškog sporazuma i usmjeravanje financijskih sredstava u održiva ulaganja.

Naime, objavom ESG izvještaja izdavatelji se otvaraju prema većim mogućnostima financiranja jer SFDR obvezuje velike ulagatelje (sudionike na financijskim tržištima, financijske savjetnike) na procjenu ESG čimbenika, a isti su podaci nužni i rejting agencijama za procjenu ESG rejtinga. Veliki ulagatelji će smanjivati svoju izloženost prema izdavateljima koji ne objavljuju ESG izvještaje, a ESG rejtinške agencije svakako ne mogu objaviti ESG rejting takvih društava. „Tranzicijom svog poslovanja u zeleno i digitalno, kompanije će se također pripremiti i za potporu iz fondova Europske Unije. Ako neće moći dokazati da nemaju štetan učinak na okoliš, neće se moći kandidirati za EU sredstva za gospodarski oporavak i nova ulaganja“, istaknuo je u povodu objave Smjernica predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman, istaknuvši kako bez obzira na trenutni utjecaj pandemije, kompanije se na tržištu kapitala diljem svijeta zbog ESG čimbenika više neće samo promatrati kroz visinu ostvarene dobiti već i po tome koliko doprinose zajednici i na koji način kroz upravljanje ne zagađuju okoliš, poštuju ljudska prava i rodnu ravnopravnost.  

„Svi pružatelji financijskih usluga od 10. ožujka morati prikazati na svojim web stranicama i prospektima ulažu li svoju imovinu u održiva ulaganja ili se trenutno time ne bave. U svijetu se značajan dio imovine investicijskih fondova već ulaže u održive projekte, dok se u Hrvatskoj takav interes polako budi i već tri investicijska društva pokazuju tendenciju isključivog fokusa na održiva ulaganja. Da bi takvih financiranja moglo biti više, potrebno je da poduzeća nefinancijski izvještavaju što aktivno rade već neki vodeći izdavatelji na hrvatskom tržištu kapitala. Oni će svakako u obvezi izvještavanja i na temelju svoje postojeće prakse biti uzor i poduzećima iz niže kotacije, ali i onima  koji još nisu svoj izvor financiranja pronašli na tržištu kapitala“, naglasio je član Upravnog vijeća Hanfe Tomislav Ridzak. 

Način i sadržaj nefinancijskog izvještavanja za poduzeća će posebno uređivati tzv. NRFD (non-financial reporting directive) Direktiva koja se još na razini EU-a dorađuje kako bi bila usklađena s SFDR-om i Uredbom o taksonomiji. U tom međurazdoblju, Hanfine Smjernice će dati podršku poduzećima da se pripreme za nefinancijsko izvještavanje prema novim standardima kako bi spremno dočekali potpunu primjenu usklađene NFRD Direktive koja se očekuje sljedeće godine.

Tada se očekuje da će zaživjeti znatno jači interes za financiranjem održivih poduzeća u cijeloj EU, a kompanije unutar EU koje su na burzama bit će prema ESG standardima usporedive s drugim sličnim kompanijama što će im odrediti interes ulagatelja u njihov daljnji razvoj. Budući da će poduzećima biti od strateške važnosti pronaći povoljnije uvjete financiranja i dokapitalizirati se nakon koronakrize, očekuje se da će nefinancijsko izvještavanje o održivosti imati znatno veći utjecaj i značaj nego što je imalo u prethodnom razdoblju.

Smjernice Hanfe nude kraći pregled i objašnjenje europske regulative koje su vezane uz ESG nefinancijsko izvještavanje, a obuhvaćaju i objašnjenje pripreme izvještaja o utjecaju na okoliš i to prema djelatnosti, prometu, kapitalnim ulaganjima te operativnim troškovima. Hanfa će također o Smjernicama održati i niz edukacija za izdavatelje i gospodarska udruženja.