Zagreb, 16. prosinca 2019. (Hanfa) –

Ovu godinu nebankarski financijski sektor u Hrvatskoj može pamtiti po dobrim rezultatima, međutim pred nama je izazovno vrijeme niskih i potencijalno negativnih kamatnih stopa koje mogu tražiti promjene u ulagačkim strategijama, ocijenio je danas 2019. godinu, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman.

Paketom zakona koji su stupili na snagu ove godine liberalizirana su ulaganja obveznih mirovinskih fondova te su značajno relaksirani uvjeti ulaganja u sve oblike imovine. Uvedena je mogućnost ulaganja u infrastrukturne projekte i start-upove te su povećani limiti za pojedinačna ulaganja i ulaganja u dionička društva. Sve to omogućit će, tvrdi Žigman, bolju disperziju ulaganja više od 112 milijardi kuna (studeni, 2019.) imovine obveznih mirovinskih fondova.

Prinosi mirovinskih fondova su značajno porasli ove godine zahvaljujući rastu cijene njihove imovine i općenitom stabilnom financijskom okruženju. Obvezni mirovinski fondovi dosegli su 112 milijardi kuna krajem listopada od čega je doprinos neto uplata 36% a doprinos tržišnih kretanja 64%. Najveći porast vrijednosti imovine odnosi se na rast cijena državnih obveznica koje još uvijek dominiraju u ukupnim ulaganjima.

U svijetlu rasta bruto premija društava za osiguranje, ali i niskih prinosa na ulaganje, pred sektorom osiguranja također je izazovno vrijeme. Društva za osiguranje u 2019. bilježe rast premija kod neživotnih, ali stagnaciju kod životnih osiguranja. Primjećuje se rast zdravstvenog osiguranja te posebno osiguranja kredita uslijed rasta plasmana gotovinskih kredita. Zasada društva dominantno ulažu u državne obveznice i nekretnine, dok su ulaganja u ostalim zemljama EU više usmjerena na investicijske fondove i korporativna izdanja. Prostora za promjene ima jer su društva za osiguranje u Hrvatskoj dovoljno kapitalizirana i znatno nadmašuju regulatorni minimum o održavanju solventnosti. 

Na tržištu kapitala u ovoj je godini stupila na snagu nova Uredba o prospektu koja će kroz izmjene Zakona o tržištu kapitala u 2020. donijeti dodatno administrativno rasterećenje izdavateljima te pojednostaviti i pojeftiniti samo izdavanje vrijednosnih papira. Uz to, očekuju se i prvi izvještaji u skladu s novim Kodeksom korporativnog upravljanja, koji je donesen zajedničkim naporima Hanfe  i Zagrebačke burze, a što će dodatno utjecati na povećanje transparentnosti te smanjenje potencijalnih sistemskih rizika u budućnosti. Kvaliteta objavljivanih informacija uz dodatni nadzor Hanfe te kontinuirane edukacije i radionice za izdavatelje, može dugoročno probuditi veći interes ulagača na tržištu kapitala koje i dalje u odnosu na vodeća i svjetska tržišta premalo sudjeluje u ukupnim financijskim ulaganjima u Hrvatskoj.