Zagreb, 16. prosinca 2019. (zagreb.hr) – Sukladno Programu poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019.-2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19) Grad Zagreb je i tijekom 2019. provodio niz mjera i aktivnosti koje su bile usmjerene na stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja radi stvaranja uvjeta za daljnji rast i razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva te rast zaposlenosti.
 
Jedna od mjera odnosi se na dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva čiji je cilj promicanje i razvoj društvenih poduzetničkih inicijativa.

Društveno poduzetništvo kao relativno novi oblik poduzetništva čiji je primarni cilj unapređenje kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobit a ne stvaranje profita, u Republici Hrvatskoj pa tako i Gradu Zagrebu još uvijek nije dovoljno prepoznat. Kako bi promijenili percepciju društvenog poduzetništva kojim se, između ostalog, značajno doprinosi smanjenju siromaštva, zapošljavanju marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina kao i njihovom uključivanju u poduzetništvo, povećanju poduzetničke inovativnosti i konkurentnosti te očuvanju resursa, Grad Zagreb kao gospodarski centar Hrvatske i socijalno osjetljiva sredina od 2015. provodi aktivnosti kojima se potiče rast i razvoj takvog oblika poduzetništva. Provođenje društveno-poduzetničkih  projekata osim ekonomskih pridonose ostvarenju i ekološko-socijalnih ciljeva.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za odobravanje potpora za društveno poduzetništvo utvrđena je Lista korisnika za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva kroz socijalne zadruge te je popis korisnika sa iznosima potpore objavljen na web stranici Grada Zagreba. Potpore u ukupnom iznosu od 1.135.010,04 kuna odobrene su za 4 društvena, odnosno socijalna projekta. Najniži iznos odobrene potpore po pojedinom projektu je 220.444,00 kuna dok je najviši 350.000,00 kuna. Potpore su namijenjene za troškove uređenja i zakupa poslovnog prostora, nabavu opreme, alata, inventara, repromaterijala, promociju, marketing te plaće.

Do sada je za poticanje društvenih poduzetničkih inicijativa dodijeljeno 5.763.829,62 kuna za 20 projekata čime je osim jačanja kapaciteta društvenih poduzetnika, omogućeno i zapošljavanje teže zapošljivih osoba.

Također, Grad Zagreb je, u cilju stvaranja preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje te veći broj održivih poslovnih pothvata i u 2019. provodio natječaj za dodjelu potpora za samozapošljavanje.

Sukladno raspisanom natječaju Zagrebački inovacijski centar d.o.o. odnosno Poduzetnički centar Plavi ured zaprimio je i obradio 7 projekata budućih poduzetnika koji su bili obvezni proći edukaciju za samozapošljavanje. Kroz edukaciju korisnici su imali priliku steći osnovna znanja koja su potrebna za uspješno poslovanje, naučiti kako se nositi s poslovnim izazovima te kako izbjeći početničke greške i dr. što su smatrali izuzetno korisnim za svoje buduće poslovanje s obzirom da do sada nisu imali iskustva u pokretanju poduzetničkih aktivnosti.

Gradonačelnik Grada Zagreba je temeljem prijedloga Povjerenstva za odobravanje potpora za samozapošljavanje utvrdio Listu korisnika za dodjelu potpora za samozapošljavanje te je popis korisnika sa iznosima potpore objavljen na internet stranici Grada Zagreba. Budućim zagrebačkim poduzetnicima odobreno je 7 potpora u ukupnom iznosu od  523.963,06 kune a namijenjene su za nabavu opreme, troškove doprinosa te ostale troškove.

Od 2014. od kada se provodi projekt samozapošljavanja do sada dodijeljene su  potpore u ukupnom iznosu od 17.839.888,90 kuna za 643 novih tvrtki.
 
Osim navedenoga tu je i cijeli niz drugih poticajnih mjera i aktivnosti kojima se nastoji dati podrška rastu i razvoju zagrebačkog poduzetništva i obrtništva, a od 2000. do sada za poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva utrošeno je više od 500 milijuna kuna.