ZAGREB, 13. svibnja 2021. (Hanfa) – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici, između ostalog, izdalo odobrenje za osnivanje i upravljanje Erste Green Equity fondom (Fond), napajajućim UCITS fondom koji za cilj ima održivo ulaganje. Fondom će upravljati društvo Erste Asset Management iz Zagreba. To je na hrvatskom tržištu drugi „održivi“ UCITS fond koji je posvećen investiranju uzimajući u obzir ekološke, društvene i upravljačke rizike (ESG faktore), odnosno prvi „održivi“ fond koji je dobio odobrenje Hanfe nakon stupanja na snagu Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba).

Riječ je o napajajućem otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (tzv. feeder) čija se sredstva ulažu u tzv. „master“ ili „Glavni fond“, a to je u ovom slučaju Erste Green Invest koji ima za cilj održivo ulaganje, a kojim upravlja Erste Asset Management GmbH iz Beča. Glavni fond će ostvarivati prinos ulaganjima u dionice čiji izdavatelji, prema procjeni svojih upravitelja, značajno doprinose zaštiti okoliša te se time klasificiraju kao održiva. Ulaganjem najvećeg dijela imovine u Glavni fond (najmanje 85%), Erste Green Equity fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda te se posljedično i on smatra fondom koji za cilj ima održiva ulaganja.

Izbor dionica Glavnog fonda fokusiran je na izdavatelje koji svojim proizvodima ili uslugama doprinose postizanju ciljeva poput zaštite klime, prilagodbe klimatskim promjenama, očuvanja energije, zaštite slatkovodnih i morskih resursa, prelaska na kružno gospodarenje, smanjenje otpada, recikliranje te ublažavanje onečišćenja i zaštite zdravlja ekosustava.

Istovremeno, Glavnom fondu je zabranjeno ulagati u izdavatelje čije poslovne aktivnosti uključuju ili potiču nuklearnu energiju, sve oblike genetičkog inženjeringa, kršenje ljudskih i radnih prava, iskorištavanje djece, dokazanu manipulaciju financijskim izvještajima, korupciju, pornografiju, proizvodnju zabranjenog oružja, proizvodnju duhana, nepotrebno testiranje na životinjama, korištenje ljudskih embrija u komercijalne svrhe, komercijalno poslovanje klinika za pobačaj, kockanje, vađenje i preradu ugljena, proizvodnju električne energije iz ugljena ili nafte, vađenje nafte i prirodnog plina konvencionalnim ili nekonvencionalnim metodama, kršenje priznatih normi, načela i standarda za zaštitu ljudskih prava te sve oblike diskriminacije.

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni na izlaganje na dioničkim tržištima u dužem roku, a istovremeno su spremni preuzeti viši rizik. Preporučeni minimalni horizont ulaganja je deset godina.

Na sjednici Upravnog vijeća Hanfe izdana je dozvola za rad za još tri investicijska fonda, a više detalja o tome i svim ostalim odlukama s današnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe potražite ovdje.