Zagreb, 25. listopada 2021. (GIA) –

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju rujna 2021. imali ukupno 2.096.543 člana, što je 8.118 članova (0,39 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 9.307 novih članova (97,4 %) automatizmom rasporedio Regos. Od 238 novih članova koji su aktivno izabirali fond, kategoriju A odabralo je 100 novih članova (42,0 %), kategoriju B 130 članova (54,6 %), a kategoriju C 8 članova (3,4 %). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u rujnu 2021. prestalo je članstvo za 1.190 osiguranika, što je za 20,1 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu 2021. iznosili su 650,8 mil. HRK, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 5,5 mlrd. HRK, odnosno 9,1 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u rujnu su iznosili 135,0 mil. HRK, dok je od početka godine isplaćeno ukupno 1,3 mlrd. HRK, što je 28,2 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2021. povećala se za 0,3 % na mjesečnoj razini te je iznosila 129,1 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,1 % za kategorije A i  B te 0,02 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznosili su  0,56 % za kategoriju C, 5,20 % za kategoriju B i 9,39 % za kategoriju A, dok su  anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,7 % za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna iznosila su 83,0 mlrd. HRK (64,3 % ukupne imovine), te se njihov udio povećao za 0,96 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova neznatno pala, za 0,2 p.b., te su ona krajem rujna iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,5 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % ukupne imovine OMF-ova. Po kategorijama OMF-ovi kategorije A imaju 37,2 % imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B 21,8 % imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,7 mlrd. HRK (10,6 % imovine), čiji je udio u ukupnoj imovini neznatno smanjen u odnosu na prethodni mjesec (za 1,3 p.b.). Novac i depoziti činili su u rujnu 4,2 % imovine, odnosno 3,7 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U rujnu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 %, kao i prethodni mjesec, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi imali 346.752, odnosno 45.520 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 55,0 mil. HRK, što je 3,5 % više  nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,6 mil. HRK, što je 19,3 % više nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 7,3 % bile su one zbog smrti, 26,0 % zbog promjene fonda, a 66,7 % isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Kod isplata zbog umirovljenja 5,5 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 6,3 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 4,6 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u rujnu je porasla za 18 mil. HRK (0,25 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,35 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -1,05 % do 0,28 %. Raspon godišnjih prinosa u rujnu 2021. iznosio od 0,37 % do 14,40 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od -0,04 % do 9,63 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,5 % neto imovine, zatim dionice s 25,3 % te investicijski fondovi s 11,0 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,22 p.b., udio dionica za 0,10 p.b., dok se udio ulaganja u investicijske fondove  povećao za 0,24 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U rujnu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u devet mjeseci 2021. iznosila je 9,0 mlrd. HRK, od čega se 2,2 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,82 mlrd. HRK (75,7%) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,2 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,9 %, dok je  premija u životnom osiguranju porasla za 9,9 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,8 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,5 %) te ostala osiguranja imovine (11,5 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,2 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 9,0 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 2,15 mlrd. HRK (rast od 2,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,05 mlrd. HRK (rast od 14,4 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih devet mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,8 %), osiguranje cestovnih vozila (18,7 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (14,8 %) i ostala osiguranja imovine (11,5 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu 2021. iznosio je 320,5 mil. HRK i bio je 153,1 % veći nego prethodni mjesec. Redovni promet obveznicama iznosio je 16,1 mil. HRK (mjesečni rast od 102.0 %), dok je redovni promet dionicama iznosio 236,6 mil. HRK (mjesečni rast od 116,4 %). Redovni promet ETF-ovima iznosio je 2,5 mil. HRK (mjesečni rast od 35,9 %). Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni rast od 114,2 %, a promet na OTC tržištu rast od 139,0 %. Tržišna kapitalizacija povećala se na mjesečnoj razini za 1,2 % te je na kraju rujna iznosila 271,97 mlrd. HRK, s podjednakim udjelom dionica i obveznica. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXnutris (21,3 %) i CROBEXindustrija (19,8 %), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-37,4 %). Dionica kojom se najviše trgovalo u rujnu bila je ona Podravke d.d., kojom je ostvaren promet od 75,12 mil. HRK (31,75 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni rast cijene od 11,4 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U rujnu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,5 mlrd. HRK te je bila 1,7 % viša nego prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljeni trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 493,6 mil. HRK. Neto uplate i dalje su zadržale pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi sa 33,7 mil. HRK, mješoviti fondovi sa 39,4 mil. HRK, obveznički fondovi sa 324,5 mil. HRK, napajajući fondovi sa 21,5 mil. HRK te kategorija ostali fondovi sa 74,5 mil. HRK). U rujnu 2021. sve su kategorije UCITS fondova imale negativan imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos: obveznički fondovi -0.56 %, dionički -1,59 %, fondovi iz kategorije ostali -1,28 %, mješoviti -1,59 % te napajajući fondovi -2,46 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju rujna činila je 72,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,4 %, odnosno 6,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju rujna iznosila je 1,02 mlrd. HRK (mjesečni pad od 0,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,04 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.


Izvor: Hanfa

Objavljeno 25. listopada 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM