Zagreb, 6. svibnja 2021. (Hanfa) – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici, između ostalog, donijelo i službeno stajalište o tome da društvo Plati me d.o.o. sa svojom internetskom platformom Platime.hr i poslovnim modelom nisu subjekt nadzora Hanfe, no da su kao upravitelj platforme dužni surađivati u postupcima nadzora Hanfe.

Navedena internetska platforma Platime.hr zamišljena je kao oglasna ploča na kojoj bi vjerovnici imali mogućnost objave izdanih i po dužniku zaprimljenih i potvrđenih, dospjelih i nedospjelih računa, uz iskazivanje željene prodajne cijene za koju bi ustupili svoje potraživanje potencijalnom otkupitelju tog duga. S druge strane, otkupitelji bi, među kojima mogu biti i financijske institucije, imali mogućnost dati ponudu za otkup oglašenih potraživanja.

Platforma bi na taj način povezivala ponudu i potražnju, a imala bi mogućnost potpisivanja tipskih elektroničkih ugovora (eUgovora) o ustupu potraživanja te bi na taj način omogućila transparentno sklapanje ugovora za sve dionike prijenosa određene tražbine.

S obzirom da u ovom konkretnom slučaju društvo Plati me d.o.o. služi kao svojevrsna oglasna ploča Hanfa smatra da društvo nije direktan subjekt nadzora, no riječ je o pravnoj osobi koja raspolaže informacijama koje su Hanfi potrebne da bi mogla utvrditi obavljaju li se poslovi faktoringa u skladu s propisima te će kao upravitelj platforme biti dužna surađivati u postupcima nadzora Hanfe te omogućiti uvid u poslovnu dokumentaciju i druge potrebne podatke. Ovisno o aktivnostima nelicenciranih subjekata na platformi, moguće je da će Hanfa takve podatke zahtijevati i na kontinuiranoj osnovi.

Naime, preko navedene internetske platforme može doći do sklapanja pravnog posla faktoringa između ugovornih strana te postoj mogućnost da pojedini otkupitelji, ukoliko bi radili poslove faktoringa na kontinuiranoj osnovi, odnosno kontinuirano otkupljivali nedospjele tražbine, budu ti koji prijeđu u neovlašteno obavljanje poslova faktoringa.

Kriteriji prema kojima će se Hanfa voditi prilikom utvrđivanja da li povremena aktivnost otkupa nedospjelih tražbina prelazi u obavljanje poslova faktoringa su u bitnome:

  • je li cilj otkupa nedospjelih potraživanja osiguravanje stalnog izvora prihoda za osobu koja ih otkupljuje,
  • je li način otkupa nedospjelih potraživanja strukturiran tako da ima sve elemente ugovora o faktoringu ili ekvivalenta ugovora o faktoringu,
  • oglašava li se takva osoba, direktno ili indirektno, kao netko tko otkupljuje nedospjela potraživanja te usmjerava li takve promidžbene aktivnosti prema javnosti ili prema užem skupu potencijalnih klijenata,
  • koliko često takva osoba unutar razdoblja od godine dana otkupljuje nedospjela potraživanja te u kojim iznosima,
  • provodi li takva osoba poslove otkupa nedospjelih potraživanja na način čija je svrha zaobilaženje obveze licenciranja kao faktoring društva,
  • radi li se o djelatnosti ekonomski sličnoj poslovima faktoringa, a koju osoba provodi u sklopu svoje osnovne djelatnosti koja je također podložna licenciranju i nadzoru od strane ovlaštenog tijela.

Navedeni kriteriji nisu međusobno isključivi te će se razmatrati u cjelini, a u cilju utvrđivanja  da li se određeni subjekti putem platforme neovlašteno bave poslovima faktoringa.

Slijedom navedenog Hanfa smatra da na istaknutom mjestu na platformi Platime.hr društvo treba jasno istaknuti upozorenje i informaciju, otkupiteljima i potencijalnim otkupiteljima potraživanja koji povremeno obavljaju poslove otkupa nedospjelih tražbina, o odredbama Zakona o faktoringu i uvjetima koji bi se mogli na njih primjenjivati, ukoliko bi oniprešli u kontinuirano i pretežito obavljanje poslova otkupa potraživanja u odnosu na njihove registrirane djelatnosti te bi time neovlašteno obavljali poslove faktoringa.