ZAGREB, 10. lipnja 2020. (Hanfa) – Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici razmatrao pregled mjera za očuvanje financijske stabilnosti koje su poduzete u Europskoj uniji (EU) zbog pandemije COVID-19 te mjere i preporuke HANFA-e izdane društvima u Hrvatskoj. Prema analizi javno objavljenih podataka od strane Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB) o mjerama koje su nacionalni regulatori poduzimali zbog pandemije, Hrvatska  s donesenih 40-tak mjera po broju mjera nadilazi europski prosjek, odnosno šesta od 30 razmatranih zemalja Europskog gospodarskog pojasa.

Na europskoj razini, najveći dio mjera koji se odnosi na nefinancijski sektor usmjeren je uglavnom na poduzeća, a kod financijskog sektora na kreditne institucije, na vrijednosne papire i tržišta te na sektor osiguranja. Hrvatska je jedna od 9 EU zemalja koja je uz druge mjere donijela mjeru i o privremenoj zabrani isplate dividendi za osiguravajuća društva i pri vrhu je zemalja s najvećim brojem mjera za sektor osiguranja.

Savjet je razmotrivši pregled mjera, posebno onih u financijskom sektoru, zaključio da su mjere i preporuke HANFA-e usmjerene na hrvatski nebankarski financijski sektor i njihove korisnike bile adekvatne i pravovremene. No, ekonomske posljedice pandemije na domaće i međunarodno financijsko tržište još su nesagledive. Trenutni podaci ipak govore o prvim naznakama oporavka – od povratka uplata ulagača u investicijske fondove pa do porasta imovine obveznih mirovinskih fondova koji su se u Hrvatskoj vratili na razine prije svjetske korona krize.

Na europskoj razini pa tako i u Hrvatskoj, HANFA će nastaviti djelovati sukladno smjernicama Europskog odbora za sistemske rizike, ali i donositi dodatne samostalne preporuke (poput preporuka ugovaranja moratorija leasing društvima), ovisno o razvoju gospodarskog stanja u zemlji i utjecaja međunarodnih i domaćih okolnosti na tržište financijskih usluga.  

Članovi Savjeta razmotrili su i izmjene zakonodavnog okvira nebankarskog financijskog sektora. Od novosti je istaknut Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koji je usklađen s EU Direktivom Solventnost II i donosi promjene u jačoj kontroli rada posrednika u osiguranju, obaveznu suglasnost HANFA-e kod imenovanja članova Nadzornih odbora osiguravajućih društava te mogućnost da leasing društvima obavljaju poslove distribucije osiguranja u ime jednog ili više društava za osiguranje. Od drugih zakonskih izmjena, bilo je riječi i o Zakonu o provedbi Uredbe o sekuritizaciji te izmjenama Zakona o računovodstvu.

Do kraja 2020., Hrvatsku u regulativi financijskog sustava očekuje implementacija EU Direktiva kroz usvajanje novih 4-iju zakona: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.