ZAGREB, 20. rujna 2019. (hanfa) – Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Ante Žigman jučer je s predstavnikom izraelskog regulatora svečano potpisao Memorandum o razumijevanju s obzirom na suradnju u području inovacija u financijskom sektoru“. Riječ je o uspostavi suradnje na području FinTech/financijskih inovacija.

Memorandum je sklopljen s dva izraelska regulatora koja pokrivaju jurisdikciju jednaku HANFA-inoj i to: Israel Securities Authority (ISA) i Capital Markets, Insurance and Savings Authority (CMISA).

„Potpisivanje ovog memoranduma i uspostava suradnje s izraelskim kolegama samo je jedan korak u okviru strategije HANFA-e na području financijskih inovacija, a koja podrazumijeva izgradnju međunarodne mreže kontakata. Vjerujemo da će suradnja s Izraelom, kao tehnološki naprednom državom, biti od velikog interesa za HANFA-u, a i Hrvatsku u cjelini.“ – ocijenio je tom prigodom predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman.

Svečano potpisivanje Memoranduma održano je jučer u St. Petesburgu, u okviru sastanka  Međunarodnog udruženja regulatora tržišta vrijednosnih papira (IOSCO). Memorandum su svečano potpisali predsjednik uprave HANFA-e, Ante Žigman i predstavnik ISA-e, Offir Eyal (Senior Advisor to the Chairwoman&Director of International Affairs Department), dok je s predstavnikom CMISA-e memorandum potpisan nešto ranije.

Memorandum uređuje sljedeća pitanja:

  • Dijeljenje informacija između regulatora
  • Mehanizam upućivanja (referral mechanism)
  • Podrška subjektima koji pružaju financijske inovacije
  • Dijalog na temu FinTecha i inovacija na području financijskih usluga
  • Dijeljenje znanja kada je to prikladno (treninzi, prezentacije i sl)
  • Povjerljivost podataka

Riječ je o prvom takovom memorandumu potpisanom od strane HANFA-e, a širenje međunarodne suradnje u tom segmentu nastavit će se i u budućnosti.