ZAGREB, 30. ožujka 2022. (GIA) – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici donijelo rješenje kojim se društvu N3 Capital Partners d.o.o. investicijsko društvo, a koje će sada poslovati pod tvrtkom N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, izdaje odobrenje za osnivanje i rad malog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima. Bit će to prvo malo društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koje je osnovano po novim odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

Uz njega, a nakon stupanja na snagu zakonskih izmjena kojima je liberaliziran okvir za poslovanje društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, jedno je društvo već preoblikovano iz velikog u malo, a u tijeku je i preoblikovanje jednog srednjeg u također malo društvo. Podsjećamo, posljednje zakonske izmjene regulatorno su rasteretile mala i srednja društva za upravljanje navedenim fondovima.

Uz navedeno, na današnjoj sjednici izdano je i odobrenje Damiru Čukmanu iz Zagreba, za obavljanje funkcije člana uprave društva – N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, a drugom društvu za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Inspire Investments d.o.o. iz Zagreba izdano je odobrenje za delegiranje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima na društvo Regula Impero d.o.o. za savjetovanje i usluge iz Zagreba. 

Trenutačno su na tržištu aktivna 35 alternativna investicijska fonda, a još su četiri u postupku osnivanja. Neto imovina, prema zadnjim dostupnim potpunim podacima za tada aktivnih 37 alternativnih investicijskih fondova, iznosila je gotovo 5 milijardi kuna. Od toga je bilo pet s javnom i 32 s privatnom ponudom.

Osim toga, na današnjoj sjednici doneseno je i rješenje kojim se japanskom društvu Toyota Tsusho Corporation odobrava osnivanje leasing društva koje će poslovati pod tvrtkom Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. u okviru kojeg se daje suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u visini 100 posto temeljnog kapitala leasing društva Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. u osnivanju, kao i suglasnost za obavljanje funkcije članovima uprave navedenog društva. Navedenim je po prvi puta na hrvatsko tržište leasinga ušla i jedna japanska grupacija.

Više detaljima o rješenjima donesenima na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hanfe možete pročitati ovdje.  

Izvor: Hanfa

Objavljeno 30. ožujka 2022. Sva prava pridržana ©poslovniFM