Zagreb, 9. veljače 2023. (GIA) – Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), koji je donesen krajem 2022., ispunjeni su zakonski preduvjeti za stvaranje novog, paneuropskog mirovinskog proizvoda. Riječ je o novom modelu dobrovoljne mirovinske štednje, a koristit će građanima koji rade u više zemalja članica Unije jer će moći prenositi svoja mirovinska prava iz jedne članice u drugu, ali i onima koji žele uplaćivati u drugačiji model dobrovoljne mirovinske štednje. PEPP ne zamjenjuje postojeće nacionalne zakonske i strukovne mirovinske sustave i proizvode, niti ih usklađuje i utječe na njih. 

Mogu ga ponuditi ne samo mirovinska društva, kao što je to u slučaju dobrovoljne mirovinske štednje, nego i mirovinska osiguravajuća društva, institucije za strukovno osiguranje iz drugih država članica te banke, investicijska društva i društva za osiguranje.

Mogućnost ponude takvog proizvoda prvo je iskoristilo slovačko investicijsko društvo Finax te je to ujedno i prvo društvo ovlašteno za pružanje takve usluge u Hrvatskoj, registrirano u Slovačkoj i potom notificirano kod Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Građanima će društvo ponuditi dva dugoročna modela štednje, a sredstva će investirati u investicijske fondove s kojima se trguje na burzi, odnosno u tzv. ETF-ove (engl. Exchange Traded Funds). U modelu PEPP 100-60 društvo će cijelu imovinu ulagati u dioničke ETF-ove, a u 80-60 modelu 80% imovine ulaže u dioničko, a 20% u obvezničko tržište.

Deset godina prije planiranog umirovljenja započinje razdoblje u kojem se dio dioničkih ETF-ova postupno prodaje i mijenja za obvezničke ETF-ove pa će štednja u oba modela biti izložena i dioničkom i obvezničkom tržištu. Ne postoje ulazne niti izlazne naknade, a godišnji trošak upravljanja uznosi 0,72% akumulirane štednje

Kako ovo društvo, tako i sva društva koja odluče tržištu ponuditi ovaj financijski proizvod dužna su licenciranje zatražiti kod regulatora u matičnoj državi, a nakon dobivenog odobrenja EIOPA će ga upisati u Središnji registar PEPP-ova na razini EU. U ostalim državama potrebno je izvršiti notifikaciju kod nadležnog regulatora, a što je u Hrvatskoj Hanfa.

Ono što je važno naglasiti svima koji će ugovarati PEPP proizvod je to da prije ugovaranja trebaju zatražiti i detaljno proučiti tzv. Dokument o ključnim informacijama (KID) koji im prikazuje važne značajke proizvoda – od troškova do potencijalnih dobitaka/gubitaka ulaganja, a također će u kratkim crtama pojasniti i profil rizika.

Kako je riječ o novoj vrsti dobrovoljne mirovinske štednje Hanfa će 15. veljače 2023. održati besplatno on-line predavanje na tu temu, a više detalja može se pronaći ovdje.

Izvor i foto: Hanfa

Objavljeno 10. veljače 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.