Zagreb, 19. listopada 2021. (GIA) – U djelatnosti proizvodnje kruha, proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača (NKD 2007 10.71) u 2020. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, poslovalo je 914 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 15.121 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 2%.

Ukupni prihodi poduzetnika djelatnosti u 2020. godini iznosili su 4,5 milijardi kuna, što je smanjenje za 6,1% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili i smanjenje ukupnih rashoda za 4,5%. Na razini djelatnosti ukupno je u 2020. godini iskazan pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 96,1 milijun kuna, što je za 44,3% manje u odnosu na 2019. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobiti je poslovalo njih 515 ili 56,3%.

Prosječna mjesečna obračunana neto plaća (NKD 2007 10.71) iznosila je 4.450 kuna, što je za 1,4% više u odnosu na prethodno razdoblje te za 25,5% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.971 kuna).

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti NKD 10.71 u 2020. godini                                                                                                        (iznosi u tisućama kuna,prosječne plaće u kunama)

Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti u 2020. godini iznosio je 195,8 milijuna kuna, što je 12,3% više u odnosu na prethodno razdoblje, a i uvoz bilježi povećanje za 26,7% (155,8 milijuna kuna u 2020. godini, u odnosu na 123,0 milijuna kuna u 2019. godini).

Među 914 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha, proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, najveće ukupne prihode ostvarilo je društvo MLINAR d.d. iz Zagreba u iznosu od 579,1 milijun kuna, što je 13% udjela u ukupnim prihodima tog razreda djelatnosti (NKD 2007 10.71). Navedeno društvo zapošljavalo je i najveći broj radnika, njih ukupno 1.560 kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.700 kuna. Slijede društva iz Zagreba, PAN-PEK d.o.o. (s 256,1 milijun kuna ukupno ostvarenih prihoda i 681 zaposlenih) i ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. (s 220,3 milijuna kuna ukupno ostvarenih prihoda i 534 zaposlenih).

Udio TOP 10 poduzetnika s najvećim prihodima u 2020. godini u ukupnim prihodima 914 poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha; svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, bio je 43,9%.

Promatrano na razini županija u 2020. godini, najviše poduzetnika iz djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, imalo je sjedište u županijama: Grad Zagreb (203), Splitsko-dalmatinskoj (105) i Zagrebačkoj županiji (75).

Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u Gradu Zagrebu (1,5 milijardi kuna) te Splitsko-dalmatinskoj (484,6 milijuna kuna) i Primorsko-goranskoj županiji (413,6 milijuna kuna). Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu (88,6 milijuna kuna), slijede poduzetnici Varaždinske (10,1 milijun kuna) i Zagrebačke županije (9,1 milijun kuna).

Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača na razini devet županija ostvarili su gubitak razdoblja: Primorsko-goranskoj (8,8 milijuna kuna), Splitsko-dalmatinskoj (6,9 milijuna kuna), Istarskoj (4,2 milijuna kuna), Osječko-baranjskoj (1,6 milijuna kuna), Karlovačkoj (1,4 milijuna kuna), Šibensko-kninskoj (1,3 milijuna kuna), Međimurskoj (1,1 milijun kuna), Dubrovačko-neretvanskoj (876 tisuća kuna) i Požeško-slavonskoj županiji (785 tisuća kuna).

Autor: Darko Buković Izvor: Fina

Objavljeno 19. listopada 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM