Zagreb, 11. svibnja 2021. (HUP) – Vijeće članova HUP-a na današnjoj je 69. sjednici izabralo svoje nove predstavnike u narednom četverogodišnjem mandatu. Za predsjednika Vijeća imenovan je glavni tajnik Atlantic Grupe, doc.dr.sc. Ivan Mišetić, dok su za dopredsjednike izabrani Slobodan Školnik, predsjednik Uprave Emmezete i Ivan Artuković, direktor Francka.

“Zahvaljujem svima na povjerenju i nadam se da ćemo uz novo vodstvo HUP-a i dalje predano raditi na dobrobit gospodarstva u Hrvatskoj, a posebno u interesu svih članica i članova HUP-a. Obećajem da ću biti racionalan u svojim odlukama kao i u dosadašnjem radu, a uz vašu pomoć vjerujem da ćemo postići i najbolje rezultate. Posebno zahvaljujem dosadašnjoj predsjednici Vijeća članova Marini Pulišić na njenom dosadašnjem trudu i nesebičnom zalaganju.” – izjavio je doc.dr.sc. Ivan Mišetić

“Čestitam ostalim kandidatima, vjerujem da HUP treba biti otvorena platforma koja će motivirati članove da se i ubuduće javljaju na pozicije unutar naše udruge. Ovdje smo da repozicioniramo dalje HUP kao snažnu udrugu poslodavaca uz veliku podršku predsjednika i novog vodstva HUP-a.” – izjavio je Ivan Artuković, direktor Francka

“Također, čestitam svima koji su imali hrabrosti, volje i želje da se kandidiraju na današnjim izborima. Potrebna nam je nova, mlada energija u HUP-u i nadam se da ću moći doprinijeti toj pozitivnoj snazi te postaviti HUP na čvrste noge, a posebno u svjetlu dijaloga s ostalim socijalnim partnerima.” – izjavio je Slobodan Školnik, predsjednik Uprave Emmezete

Vijeće članova jedno je od četiri HUP-ova tijela, koje na krovnoj razini okuplja svih trideset granskih udruga i još tridesetak izravnih članove, zajednički donosi smjernice i preporuke o svim značajnim pitanjima i stavovima Udruge te je zaduženo za provedbu izbora za najvažnije funkcije HUP-a: predsjednika/predsjednicu te članove izvršnog i nadzornog odbora.

Današnjom izbornom sjednicom zatvara se i posljednji ciklus redovnih izbora u sljedeće četiri godine, a koji su provedeni po principu otvorenih poziva i transparentnih izbora ovlaštenih predstavnika te HUP sad ima zaokružena sva tijela potrebna za nastavak učinkovite tranzicije i još aktivniju suradnju sa socijalnim partnerima u trenucima dok je neophodno značajno ubrzati oporavak cjelokupnog gospodarstva i okrenuti se prema jačanju produktivnosti privatnog sektora.

Uz izbore, na današnjoj sjednici članovi su razmatrali trenutne prioritete djelovanja pri čemu je kao tema od krovnog horizontalnog interesa prepoznat Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO) kao jedan od najvažnijih strateških dokumenata za osiguranje daljnjeg rasta i razvoja gospodarstva u smjeru visoke dodane vrijednosti, modernih tehnoloških i industrijskih rješenja koja će pružiti multiplikativne pozitivne efekte na ekonomiju te stvaranja kvalitetnih radnih mjesta kojima ćemo konkurirati nama usporedivim zemljama u okruženju. Od ostalih tema u fokusu HUP-a u narednom razdoblju kao najvažnije su se pokazale teme EU fondova općenito u sljedećem programskom razdoblju, Zakona o radu, parafiskalnih nameta i daljnjem radu na administrativnom rasterećenju gospodarstva.

Podsjetimo nešto više o strukturi tijela HUP-a:

Skupština HUP-a je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem HUP-a koja donosi Statut, utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, bira članove Vijeća članova (osim izravnih članova) i djeluje na drugim poljima rada udruge u skladu sa Statutom.

Izvršni odbor je kolektivno operativno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge, predsjednik HUP-a ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora, dok Nadzorni odbor nadzire financijsko poslovanje udruge.

Vijeće članova čine predsjednici svih izravnih članova – granskih udruga, ovlašteni predstavnici svih izravnih, individualnih članova – pravnih osoba, predsjednici granskih udruga s posebnim statusom, ovlašteni predstavnik grupacija odnosno holding društava, po jedan predstavnik iz svake podružnice i pet članova izabranih na Skupštini.

Ovakvom detaljno razrađenom podjelom odgovornosti i odlučivanja unutar udruge, HUP osigurava uključenost svim svojim članicama, malima i velikima, koje su uz krovna tijela podijeljene i unutar 30 granskih sektorskih udruga koje donose vlastite, individualne  programske smjernice i načela djelovanja koji se demokratski usuglašavaju na krovnoj razini za pitanja koja su predmet interesa svih članova.