Zagreb, 13. studenoga 2020. (Janaf) – Jadranski naftovod, dioničko društvo sklopio je s kompanijom Crodux Derivati Dva d.o.o. dva nova dugoročna ugovora o skladištenju naftnih derivata – za razdoblje od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2026. na Terminalu Omišalj i od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2025. uz mogućnost produljenja za još 2 godine na Terminalu Žitnjak.

„Novosklopljeni dugoročni ugovori za skladištenje naftnih derivata sjajna su najava za poslovanje u narednim godinama te jamče stabilnost prihoda i poslovanja Društva. Izražavamo zadovoljstvo što hrvatska naftna kompanija Crodux prepoznaje u JANAF-u partnera koji svojim korisnicima usluga pruža sigurnost i kvalitetu te u svom poslovanju primjenjuje najviše svjetske tehnološke standarde“, istaknula je Uprava JANAF-a.