Zagreb, 29. srpnja 2021. (Media val) – Rezultati poslovanja Kraš grupe u prvoj polovici 2021. godine potvrđuju da unatoč svim aktualnim izazovima i dalje bilježe kontinuiran razvoj i nastavak trenda rasta u svim segmentima poslovanja. Konsolidirani ukupni prihodi iznose 488,2 milijuna kuna, što je za 30,4 milijuna kuna, odnosno 6,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja zabilježen je i rast dobiti prije oporezivanja od 79,3 posto, s ostvarenom dobiti od 27 milijuna kuna od siječnja do lipnja 2021., odnosno 12 milijuna kuna više nego u istom razdoblju 2020.

„Poslovanje u neizvjesnim uvjetima pandemije poseban je izazov, a ostvarenje značajnih uspjeha u poslovanju i rasta u svim kategorijama unatoč teškim okolnostima predstavlja i osobito zadovoljstvo. Za naše rezultate ključan je ponajprije doprinos svih zaposlenica i zaposlenika čitave Kraš grupe, na kojem im zahvaljujem. Kraš u ovoj godini obilježava 110 godina poslovanja, a posebna odgovornost prema dugogodišnjoj tradiciji u koju je utkan trud svih prošlih generacija nalaže nam da se još više trudimo osnažiti poslovanje. Povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, unaprjeđenje proizvodnje i zadovoljstvo krajnjih potrošača, radnika i dioničara i dalje su imperativi našeg poslovanja“, izjavio je Slavko Ledić, predsjednik Uprave Kraša.

Rast prodajnih prihoda i volumena

U ukupnim prihodima prve polovice 2021. godine prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 481,4 milijuna kuna, dok ostali poslovni prihodi iznose 2,8 milijuna kuna, a financijski prihodi 4 milijuna kuna. Pritom prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 257,7 milijuna kuna, s povećanjem od 15,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a rasli su i prihodi od prodaje u inozemstvu za 9,1 posto u odnosu na isto razdoblje 2020. te iznose 220 milijuna kuna. Iako je i dalje prisutan snažan utjecaj pandemije na poslovanje, ukupan obujam prodaje iznosi 17.278 tona te donosi povećanje od 10,9 posto, odnosno 1.695 tona u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na domaćem tržištu ostvaren je rast prodaje od 9,2 posto, a izvoz je povećan za 12,8 posto, pri čemu su na gotovo svim značajnijim izvoznim tržištima ostvareni bolji prodajni rezultati u odnosu na 2020. godinu.

S ciljem dublje distribucije proizvoda, podizanja razine kvalitete izlaganja u maloprodaji i smanjenja poslovnih rizika, početkom ove godine Kraš grupa sklopila je suradnju s novim distributerom na dijelu tržišta regije.

Sve kategorije rasle, najviše kakao proizvodi

Najveći rast prodaje bilježi asortiman iz grupe kakao proizvoda, koji je s 18,2 posto rasta ujedno i generator rasta prihoda od prodaje. Gledano po ostalim kategorijama, asortiman bombona ostvaruje rast prodaje od 13,9 posto, a grupa keksa i vafla rast od 8,1 posto.

Rast dobiti i povećanje poslovne aktivnosti

Uz spomenutu dobit prije oporezivanja od 27 milijuna kuna, iskazana neto dobit Kraš Grupe na kraju drugog kvartala 2021. iznosi 21,9 milijuna kuna, što je za 8,6 milijuna kuna, odnosno 64,2 posto više od prvog polugodišta 2021. EBITDA iznosi 54,3 milijuna kuna, a EBITDA marža 11,2 posto, što je za dva postotna boda više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Osim rasta poslovnih prihoda te količinske i vrijednosne prodaje, povećanje poslovne aktivnosti Kraš Grupe u prvoj polovici 2021. očituje se i kroz rast proizvodnje.