Zagreb, 12. ožujka 2021. (DZNAP)  Novinarske su udruge izrazile svoje neslaganje s prijedlogom Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prije njegova slanja na drugo čitanje u Sabor, na sastanku s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek.

Na sastanku, održanom 9. ožujka u Ministarstvu kulture i medija, sudjelovali su predstavnici Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, nakon što su uputili otvoreno pismo Vladi, Hrvatskom saboru, Ministarstvu kulture i medija te klubovima zastupnika u kojemu su upozorili na štetne posljedice usvoji li se Zakon u predloženom obliku. Dogovoreno je da će udruge novinara Ministarstvu ponovo poslati svoj prijedlog izmjena prijedloga Zakona.

Prijedlog ministrice da iznova pošaljemo izmjene korektan je ako doista postoji volja za uvažavanjem novinarskih argumenata o bitnom smanjenju naših prava promjenama koje ne predstavljaju implementaciju Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom internetskom tržištu EU u budući Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Te smo argumente već iznijeli i kao članovi radne skupine za donošenje Zakona te u e-savjetovanju koje je uslijedilo.
Međutim, ako je ministričin prijedlog iznijet samo da se primire novinari kako bi se novim Zakonom pogodovalo nakladnicima i internetskim korporacijama na štetu autora, to će biti potpuno protivno onome što je Ministarstvo navelo kao jedan od ciljeva novog Zakona – a to je, između ostalog, povećanje pravne sigurnosti autora – prokomentirala je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

Na sastanku je Ministarstvo izrazilo uvjerenje da novinarske udruge nisu dobro shvatile intenciju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji će biti osnova budućih pregovora s internetskim platformama, u kojima se, smatra Ministarstvo, samo zajedničkim nastupom države i medija prema internetskim platformama može nešto ispregovarati. S time su se predstavnici novinara načelno složili, ali uz uvjet da novinarske organizacije budu uključene u te pregovore. Prije toga je potrebno spriječiti smanjenje prava novinara zaposlenih u medijskim kućama i slobodnih novinara u odnosu na poslodavce, kao i u odnosu na prava koja imaju prema sadašnjem Zakonu. Štoviše, novinarske udruge smatraju da već sama europska Direktiva o autorskom pravu, u svojim okvirima, ako je pravilno implementirana u Zakon, omogućuje prihvatljivo rješenje.

– U prijedlogu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima novinari uopće nisu izrijekom navedeni kao autori. Neprihvatljiva je klauzula kojom se autorsko pravo na novinarsko djelo stvoreno u radnom odnosu automatski i trajno, zauvijek, prenosi na poslodavca, i nakon prestanka radnog odnosa, a iznimno je problematičan prijedlog da naručitelj, poslodavac, može bez dopuštenja autora mijenjati i dovršavati autorska djela. To je u suprotnosti s osnovnom biti novinarskog posla, a predložena izmjena otvara prostor cenzuri i “fake newsu” – upozorava predsjednica DZNAP-a.

Potkraj prošlog mjeseca je i Europska federacija novinara poslala prosvjedno pismo Vladi RH, Hrvatskom saboru i klubovima zastupnika te Ministarstvu kulture i medija zbog prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji, smatraju, zaobilazi duh Direktive o autorskom pravu i predstavlja opasnost da novinari izgube dohodak koji bi im trebao pripasti.

Rok za prihvaćanja Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima je početak lipnja ove godine.