Zagreb, 12. ožujka 2021. (Udruga gradova) – Rijeka, Velika Gorica i Karlovac nalaze se u društvu 30 europskih gradova koji su sredinom veljače potpisali ugovore o financijskoj i stručnoj potpori inicijative European City Facility (EUCF). Izabrani gradovi primit će financijsku podršku u iznosu od 60.000 eura za izradu investicijskih dokumenata za lokalne projekte energetske tranzicije i održivosti.

Dokumente će morati izraditi u roku od godinu dana, a dvije godine nakon izrade promatrat će se i sama realizacija napisanog u dokumentima. Tijekom pisanja i planiranja gradovima će na raspolaganju biti domaći i međunarodnu stručnjaci.

Jedinstvena je ovo prilika za tri hrvatska grada da snažno zaokrenu prema većem broju energetski učinkovitih projekata u cilju stvaranja veće energetske održivosti svojih građana.

Prijave hrvatskih gradova odabrane su u okviru 1. poziva EUCF, u oštroj konkurenciji 257 gradova iz čitave EU. Time se Hrvatska pozicionirala na peto mjesto na razini čitave Europske unije po broju potpisanih darovnica.

Hrvatski dobitnici EUCF potpore

Iako je već provela i trenutno provodi niz projekata energetske učinkovitosti i održivog razvoja, Grad Rijeka nema integralni koncept kojim se ti projekti cjelovito povezuju sa svrhom maksimiziranja svojih tehnoloških i ekonomskih učinka pa je prijava na 1. EUCF poziv bila logično rješenje. Temelj budućeg riječkog investicijskog koncepta razvoj su čiste energije s malim udjelom CO2 i obnovljivi izvori energije što predstavlja glavne ciljeve zelene tranzicije u Europi i Republici Hrvatskoj. ”Upravo bi se ovim investicijskim konceptom održivog energetskog razvoja izradio jedinstveni materijal koji bi bio temelj funkcionalnog povezivanja zaštite okoliša, energetike i mobilnosti uzimajući u obzir prostorne, zakonske, tehničke i investicijske parametre. Tim temama potreban je multidisciplinaran pristup jer su ti sektori međusobno ovisni uz specifičnosti prostora na kojim se provode, u ovom slučaju Rijeke. Zato smatram da je izrada investicijskog koncepta važan preduvjet za donošenje daljnjih odluka,”  objasnio je gradonačelnik Vojko Obersnel motivaciju Grada Rijeke za uspješno sudjelovanje u završenom natječaju.

Drugom uspješnom hrvatskom prijavitelju, Gradu Karlovcu, odobreno je financiranje projekta ”Korištenje potencijala geotermalne energije na području grada Karlovca – GEO4KA”. Odobrenom darovnicom financirat će se izrada investicijskog koncepta, studije izvodljivosti, poslovnog plana i plana provedbe projekta. Izradom ovih dokumenata gradu će se otvoriti mnoga vrata za nastavak ulaganja u geotermalne izvore na svom području te predstavljaju neophodni korak za prijavu naknadnih projektnih prijedloga na natječaje Europske unije. ”Nama u Gradu Karlovcu želja je ostvariti konačni cilj – gradsko grijanje putem geotermalnih izvora. Karlovac će također razvijati korištenje geotermalnih potencijala u smjeru razvoja poljoprivrede i turizma te proizvodnju električne energije. Osim što je poznat po prekrasnim parkovima i zelenilu, Karlovac želi biti energetski neovisan zeleni grad,” istaknuo je gradonačelnik Damir Mandić.

Treći korisnik EUCF potpore, Grad Velika Gorica, uspješno je prijavio projekt ”Razvoj energetski pozitivnih i klimatski neutralnih naselja” čime će omogućiti stručnu analizu inovativnih financijskih i poslovnih modela koji će staviti u funkciju raspoloživi prirodni potencijal lokalne zajednice. Pilot područje odabrano za izradu investicijskog koncepta uključuje rubna gradska naselja okružena šumom i poljoprivrednim zemljištem koja imaju dovoljno potencijala u lokalnim obnovljivim izvorima za postizanje energetske neovisnosti. Odobrena sredstva omogućit će integraciju obnovljivih izvora energije u naseljima koristeći pametna rješenja za povezivanje korisnika i lokalne uprave. ”Velika Gorica ima jasnu viziju budućeg razvoja. Radi ostvarivanja te vizije donijeli smo niz strateških dokumenta koji su usmjereni ka istom zajedničkom cilju: povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju zagađenja zraka. Ovim projektom želimo ispitati mogućnosti stvaranja samoodrživih naselja s minimalnim zagađenjem zraka. Uzet ćemo u obzir potrebe energetske obnove kućanstava i posebno voditi računa o poboljšanju kvalitete života građana naseljenog područja. Uspješnom prijavom na EUCF-ov poziv dobili smo potvrdu da se krećemo u istom smjeru koji je Europa odredila donošenjem Europskog zelenog plana,” izjavio je vršitelj dužnosti gradonačelnika Krešimir Ačkar.

Jačanje kapaciteta gradova

Inicijativa European City Facility (EUCF) pokrenuta je u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta. Provedbom aktivnosti EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s dionicima iz javnog i financijskog sektora.

Podršku potencijalnim prijaviteljima u Hrvatskoj pružaju Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Udruga gradova u RH koji su odgovorni za stručno praćenje i podršku provedbi izrade investicijskih koncepata odnosno organizaciju informativnih seminara i promotivnih aktivnosti u okviru nacionalne mreže lokalnih vlasti.

Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e, prokomentirao je rezultate prvog poziva i sudjelovanje domaćih prijavitelja: “Hrvatski gradovi pokazali su da mogu raditi jednako kao i najbolji u EU. Jednako tako i Hrvatska kao država može i treba biti ambiciozna i raditi s vizijom. U idućem financijskom razdoblju na raspolaganju ćemo imati ogromna financijska sredstva, dovoljna da napravimo zaokret prema održivom i učinkovitom, ali i promijenimo gotovo sve što smo ikada željeli. Jedna od ključnih uloga bit će i na gradovima, a dio toga mora biti i prilika koju ćemo dati našim građanima.“

Predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Grada Zaprešića, Željko Turk, izjavio je povodom iste prilike: “Raduje nas činjenica da su kolege gradonačelnici prepoznali važnost ulaganja u znanje, vještine i projekte lokalnih uprava koji doprinose ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti te im čestitam na trudu i sjajnom rezultatu! Ovo je još jedan dokaz koliko su hrvatski gradovi sposobni za privlačenje europskih sredstava. Lokalna samouprava ključan je dionik u zelenoj energetskoj tranziciji, a inicijative poput EUCF vrijedan su alat u njihovom osnaživanju da preuzmu vodeću ulogu kada je riječ o izgradnji održivog društva. Stoga pozivam i ostale gradove da aktivno sudjeluju u budućim otvorenim pozivima ove inicijative.”

Novi poziv za prijave gradova

Drugi poziv EUCF-a bit će otvoren od 29. ožujka do 31. svibnja 2021. čime će se otvoriti prilika za sudjelovanje i drugim zainteresiranim gradovima. Kako bi predstavili novosti drugog poziva te odgovorili na pitanja potencijalnih kandidata, 17. ožujka 2021., REGEA i Udruga gradova organiziraju informativni webinar za domaće prijavitelje! Više informacija na: https://www.udruga-gradova.hr/projekti/eucf/ i https://www.eucityfacility.eu/