ZAGREB, 25. lipnja 2020. (PBZ) – U sklopu uspostavljanja bliske suradnje između Europske središnje banke (ESB)  i Hrvatske narodne banke (HNB) u obavljanju poslova supervizije kreditnih institucija, Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), članica Intesa Sanpaolo Grupe, sudjelovala je, uz još četiri hrvatske banke, u sveobuhvatnoj procjeni banaka (Comprehensive Assesment) od strane ESB-a.

Sveobuhvatna procjena banaka sastojala se od provjere kvalitete imovine (AQR) i stres testa odnosno testiranja otpornosti na šokove u scenariju koji je podrazumijevao negativne makroekonomske trendove (recesiju), nepovoljno kretanje kamatnih stopa te značajnu materijalizaciju kreditnih, tržišnih, operativnih i pravnih rizika. Sveobuhvatna procjena je provedena na konsolidiranoj razini PBZ Grupe. 

Rezultati sveobuhvatne procjene za Privrednu banku Zagreb d.d. na konsolidiranoj osnovi objavljeni su od strane ESB-a 5. lipnja 2020. godine (poveznica: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200605~ca8b62e58f.en.html) te ukazuju na sljedeće:

  • Provjerom kvalitete imovine  utvrđena su nematerijalna usklađenja s utjecajem na stopu adekvatnosti kapitala od jednog baznog boda (1 b.b.)
  • Testiranje otpornosti na šokove pokazalo je ukupno smanjenje stope adekvatnosti kapitala od 537 baznih bodova, odnosno stopu redovnog osnovnog kapitala (CET1) koja iznosi 16,4% u nepovoljnom scenariju.

Privredna banka Zagreb d.d. u potpunosti prima na znanje ove rezultate te ih smatra prvenstveno potvrdom svoje financijske stabilnosti, ali i potvrdom adekvatnosti internih pravila i procedura u upravljanju rizicima. Stopa adekvatnosti kapitala od 16,4% u stresnim makroekonomskim uvjetima i nakon značajnih pretrpljenih šokova pokazuje izrazitu otpornost PBZ Grupe na neočekivane događaje u mjeri koja značajno premašuje regulatorne zahtjeve. Također, navedeni rezultati potvrđuju stabilnost i pouzdanost PBZ-a na domaćem bankarskom tržištu.