Zagreb, 23. rujna 2020. (Fina) – Od 19. listopada 2020. nastavlja se provedba ovrhe, nakon šestomjesečnog moratorija, tijekom kojeg je Fina zastala s provedbom ovrha. Pozivamo sve građane koji imaju nepodmirenih dugovanja ili misle da je neki vjerovnik pokrenuo prisilnu naplatu njihovoga duga, da besplatno putem sustava e-Građani provjere, očekuju li ih neke ovrhe.

Putem sustava e-Građani pristupa se aplikaciji e-Blokade, u kojoj se nalazi Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje, odnosno popis neizvršenih osnova za plaćanje za pojedinog ovršenika. Preporučamo ovršenicima da preuzmu detaljnije pojašnjenje podataka iz Očevidnika, u kojem su pojašnjeni svi pojmovi vezani uz ovršni postupak, kao i način čitanja podataka iz Očevidnika. Nakon provjere, najbolje bi bilo javiti se vjerovniku, odnosno ovrhovoditelju za dogovor oko otplate duga, s ciljem izbjegavanja daljnjih, nepotrebnih troškova. 

Ovršenici mogu putem linka pristupiti Online servisu za predaju dokumentacije, putem kojega mogu online, bez potrebe dolaska u poslovnicu, besplatno otvoriti zaštićeni račun.

Financijska agencija je 18.4.2020. zastala s provedbom ovrhe po osnovama za plaćanje za 235.000 potrošača, u iznosu od 16 mlrd kn (6,3 mlrd kamata).

Da je 1.9.2020. nastavljena provedba ovrhe, broj blokiranih potrošača bio bi 229.000, za iznos od 17 mlrd kuna (6,6 mlrd kamata). Nadalje, za 47.000 ovršenika osnova za plaćanje je zaprimljena, ali dok se ne pokuša izvršenje i ne utvrdi ima li ovršenik dovoljno sredstava na računima za plaćanje duga, ne može se znati koliko će biti blokiranih potrošača (potrošači kojima je onemogućeno raspolaganje sredstvima s računa do isplate duga, osim zaštićenih primanja na zaštićenom računu).

Međutim, iz broja zaprimljenih osnova u Fini i podatka o broju novih ovrha koje čekaju kod javnih bilježnika, proizlazi da nas očekuje jednak broj ovrha, kao i prošle godine u istom razdoblju (kod Fine je zaprimljeno 174.000 ovrha u razdoblju travanj –  kolovoz 2020. te se očekuje još 145.000 rješenja od bilježnika – prema podacima od Hrvatske javnobilježničke komore, kod javnih bilježnika je zaprimljeno oko 170.000 prijedloga, od kojih se očekuje da će postati pravomoćno njih oko 145.000, ili 85%).

Dakle, ukupan broj ovrha, odnosno osnova za plaćanje u razdoblju travanj – kolovoz, da nema zastoja, bio bi oko 320.000. Prošle godine je u istom razdoblju zaprimljeno upravo 320.000 osnova za plaćanje. Iz tog razloga, prema trenutnim podacima kojima raspolažemo, ne očekuje se porast broja osnova za plaćanje.

Fina poziva sve građane koji misle da je ovrhovoditelj protiv njih pokrenuo prisilnu naplatu duga, da putem sustava e-Građani  besplatno provjere koje ih to ovrhe očekuju 19.10.2020. Sve podatke o ovrhama koje ih čekaju kod Fine, mogu besplatno provjeriti u svakom trenutku putem sustava e-Građani, ali i u Fininim poslovnicama

Pozivamo sve građane koji očekuju, ili imaju ovrhu, da, ako već nisu, zatraže otvaranje zaštićenog računa. Zaštićeni račun može se otvoriti jednostavno i besplatno, putem web stranice Fine. Također se mole građani koji već imaju zaštićeni račun da Fini dostave ažurne podatke o zaštićenim primanjima, kako se ne bi dogodilo da ta sredstva budu ovršena 19.10.2020.