Zagreb, 26. travnja 2023. (GIA) – Prvo tromjesečje 2023. godine obilježeno je nastavkom pozitivnih trendova u poslovanju, odnosno postavljanjem novih rekorda financijskih rezultata u korporativnoj povijesti HPB. Pritom se posebno izdvaja neto dobit koja je u izvještajnom razdoblju iznosila 20,3 mil. EUR na razini HPB Grupe, odnosno 18,0 mil. EUR na razini matice, što je u oba slučaja značajno više od dosad najvišeg zabilježenog tromjesečnog rezultata i višestruko više od istog razdoblja prethodne godine.
Ostvareni pokazatelji profitabilnosti primarno proizlaze iz snažnog rasta neto kamatnog prihoda, koji su porasli za 5,5 mil. EUR nastavno na početak normalizacije monetarne politike i podizanje referentnih bezrizičnih kamatnjaka od strane Europske centralne banke, no u porastu su i druge kategorije operativnih prihoda – neto prihod od provizija i naknada, kao i dobici od vrijednosnih papira i trgovanja devizama.

Razina ukupne imovine HPB Grupe zadržana je gotovo nepromijenjenom, što je u skladu s tržišnim kretanjima koje karakterizira odljev dijela sredstava koji su krajem godine bili položeni na račune radi nadolazeće konverzije, kao i radi upisa narodne obveznice početkom ožujka 2023. Međutim, kvaliteta imovine nastavlja se unapređivati te se bilježi vrlo nizak udio NPL plasmana u ukupnim plasmanima (6,2%) uz značajno višu razinu pokrića rezervacijama od tržišnog prosjeka (75,4%).

Uz nastavak pozitivnih trendova u financijskoj sferi poslovanja, HPB nastavlja i s intenzivnim aktivnostima pripajanja Nove hrvatske banke d.d. matici, koje se očekuje početkom srpnja 2023. Pripajanje bi trebalo rezultirati sinergijskim učincima koji proizlaze iz ukidanja dvostrukih informacijskih sustava i poslovnih linija, zatvaranja lokacija na kojima jedna ili druga banka imaju prisutnost u neposrednoj blizini, kao i prekida određenih ugovornih odnosa koji će biti redundantni po pripajanju. Ovi učinci doprinijet će još snažnijem prisustvu HPB na tržištu te dati dodatni potisak za nastavak pozitivnih trendova.

Izvor: HPB

Objavljeno 26. travnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.