Zagreb, 7. travnja 2023. (GIA) – U djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86) poslovalo je 1.577 poduzetnika s 9.874 zaposlenih. Ta skupina poduzetnika u 2021. godini ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 4,3 milijarde kuna te ukupne rashode od 3,7 milijardi kuna. Ostvarena je dobit razdoblja od 596,8 milijuna kuna i 31 milijun kuna gubitka razdoblja te je ukupna neto dobit iznosila 565,8 milijuna kuna. U odnosu na 2020. godinu, ukupni prihodi povećani su za 28,3%, ukupni rashodi za 21,4 %, dobit razdoblja za 65,8%, a gubitak razdoblja smanjen je za 51,3 % te je neto dobit povećana za 91 %.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti zdravstvene zaštite iznosila je 6.945 kuna u 2021. godini, što je 7,2% više u odnosu na 2020. godinu te 9,4% više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (6.350 kuna).

U djelatnosti zdravstvene zaštite najveće ukupne prihode u 2021. godini ostvarila je MAGDALENA KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI (135,3 milijuna kuna), a na prvom mjestu po dobiti razdoblja (57,6 milijuna kuna) i na drugom mjestu po visini ostvarenih ukupnih prihoda (135,1 milijun kuna) nalazi se SPECIJALNA BOLNICA RADIOCHIRURGIA ZAGREB. Na trećem mjestu po visini ostvarenih prihoda nalazi se POLIKLINIKA MEDIKOL (131,4 milijuna kuna).

Očekivano, najveće prihode poslovanja u djelatnosti zdravstvene zaštite među proračunskim korisnicima imaju proračunski korisnici u djelatnosti bolnica. Među 156 proračunskih korisnika u djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86), najviše je subjekata u djelatnosti medicinske i stomatološke prakse (91), s time da se u javnom sektoru najveći dio ukupnih prihoda odnosi na proračunske korisnike u djelatnosti bolnica, 38,5 milijardi kuna, što je udio od 76,5% ukupnih prihoda svih proračunskih korisnika u djelatnosti zdravstvene zaštite (50,3 milijarde kuna).

Osnovni financijski rezultati poslovanja PRORAČUNSKIH korisnika u djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86) u 2021. godini

Proračunski korisnici u djel. zdravstvene zaštite (Q 86) s najvećim prihodima poslovanja u 2021. g.

Kod proračunskih korisnika u djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86), najveći udio u ukupnim prihodima poslovanja imao je KBC ZAGREB (6,9% ukupnih prihoda poslovanja djelatnosti), a na drugom mjestu nalazi se KBC Sestre milosrdnice (3,4% ukupnih prihoda poslovanja djelatnosti).

Izvor: FINA

Objavljeno 7. travnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.