Zagreb, 29. travnja 2022. (GIA) – Nadzorni odbor i Uprava  KONČAR – Elektroindustrije d.d. na sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine usvojili su financijska izvješća za 2021. godinu društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. i konsolidirana financijska izvješća Grupe KONČAR s mišljenjima neovisnih revizora.

Godina u kojoj je KONČAR obilježio jubilarni, stoti rođendan završila je s dvoznamenkastim rastom svih ključnih poslovnih pokazatelja. Rekordnim rastom prihoda, znatno većom ostvarenom dobiti u odnosu na 2020. godinu, ispunjeni su i premašeni zadani planovi.

Operativna dobit (EBIT) ostvarena je u iznosu od 194,0 milijuna kuna, što je dvostruko više od ostvarenog u 2020. godini. EBITDA iznosi 291,3 milijuna kuna i za 108,5 milijuna kuna je veća od ostvarenog u prethodnoj godini. EBITDA marža iznosi 8,4 posto. Ugovoreno je novih poslova u iznosu od 4.238,5 milijuna kuna. Book-to-bill ratio, novougovoreni poslovi u odnosu na realizirane u tekućoj godini, iznosi 1,22. Backlog na kraju 2021. godine iznosi 5.008,1 milijun kuna i veći je za 760,5 milijuna kuna ili 17,9 posto u odnosu na stanje na početku godine.

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Društva isplatu dividende za 2021. godinu u iznosu od 13 kuna po dionici.

Trend dobrih rezultata nastavio se i u prvom kvartalu 2022. godine. U razdoblju siječanj – ožujak 2022. godine ostvareni su prihodi od prodaje u iznosu od 884,1 milijun kuna, što je 192,6 milijuna kuna ili 27,9 posto više od ostvarenog u istom razdoblju 2021. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnim tržištima ostvareni su u iznosu od 528,1  milijun kuna i veći su za 14,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Udio izvoza u prihodima od prodaje proizvoda i usluga iznosi 60 posto, od čega je dvije trećine izvoza ostvareno u zemljama Europske unije. Na svim ostalim tržištima je također zabilježen rast prihoda od izvoza, koji su je za 60 milijuna kuna veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dobre prodajne rezultate slijedilo je i ugovaranje novih poslova. Novougovoreni poslovi u odnosu na realizirane u tekućoj godini, book-to-bill ratio, iznosi 1,6. Stanje ugovorenih obveza, backlog, dodatno je poraslo za 48,5 posto i na kraju  prvog tromjesečja iznosi 5.548,5 milijuna kuna.

Dobre rezultate na tržištu pratili su i financijski rezultati. Ostvarena neto dobit za prvi kvartal 2022. godine iznosi 112,2 milijuna kuna, što je za 71,4 milijuna kuna više u odnosu na ostvareno u istom

razdoblju 2021. godine. Ostvarena EBITDA iznosi 139,3 milijuna kuna, a EBITDA marža 15,8 posto (za prvi kvartal 2021. godine iznosila je 8,9 posto). Normalizirana EBITDA ostvarena je u iznosu od

80,0 milijuna kuna i veća je za 26,3 milijuna kuna u odnosu na ostvareno u usporednom razdoblju 2021. godine. Pri izračunu normalizirane EBITDE isključene su jednokratne stavke koje su utjecale na rezultat u prvom kvartalu 2022. godine.

Prioriteti Grupe KONČAR u razdoblju pred nama ostali su isti – daljnji rast prihoda i profitabilnosti, usmjerenost na izvozna tržišta te nastavak investicijskog i razvojnog ciklusa, s posebnim naglaskom na održivi razvoj. Ratna događanja u Ukrajini unose nove nestabilnosti i ograničenja te zahtijevaju posebnu pozornost i dodatni oprez pri donošenju svih poslovnih odluka. Cjelokupni menadžment Grupe KONČAR s velikom pažnjom prati razvoj situacije i poduzima sve raspoložive mjere za smanjenje rizika te ulaže dodatne napore kako bi se zadani planovi i u ovoj poslovnoj godini ispunili.

Izvor: Millenium promocija Foto: Grupa Končar

Objavljeno 28. travnja 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.