Zagreb, 13. listopada 2021. (GIA) – U 2020. godini 139.009 poduzetnika obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, zapošljavalo je 947.874 radnika za koje su iskazali troškove osoblja u iznosu od 105,7 milijardi kuna, što je za 0,4% više u odnosu na 2019. godinu, objavila je Fina.

Najveći udio u ukupnim troškovima osoblja očekivano pripada troškovima neto plaća i nadnica (64,3%), troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 23% ukupnih troškova osoblja, a najmanji udio imaju doprinosi na plaće (12,7%).

Od ukupno 12,5 milijardi kuna troškova koje poslodavci izdvajaju za zaposlenike, najveći udio (79,3%) odnosi se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima i primitke u naravi koji su u 2020. godini, u odnosu na 2019., povećani za 8,8% i iznosili su 9,9 milijardi kuna. Od toga, na otpremnine se odnosi 798,8 milijuna kuna, što je povećanje od 33,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Udio troškova osoblja u poslovnim rashodima iznosio je 15,1%, a u ukupnim rashodima 14,7%. Prema iskazanim troškovima za neto plaće i nadnice, zaposlenima kod poduzetnika obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.971 kunu, što je nominalno 1,7% više nego 2019. godine. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret poslodavca u 2020. godini iznosila je 9.290 kuna (BRUTO I), a prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret radnika iznosila je 8.111 kuna (BRUTO II).

Tablica              Troškovi osoblja kod poduzetnika Hrvatske u 2020. godini                             

Tablica             Troškovi rada kod poduzetnika Hrvatske u 2020. godini   

Najveći troškovi plaćanja agencijama za privremeno zapošljavanje, u odnosu na broj poduzetnika, bili su kod poduzetnika u području djelatnosti E – Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (70,9 milijuna kuna).

Od 817 poduzetnika unutar djelatnosti E – Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, troškove agencijskih radnika iskazalo je sedam poduzetnika: Zagrebački holding d.o.o., Interseroh d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba, Metis d.d. iz Kukuljanova, Eko-Imotski j.d.o.o. iz Imotskog, Ekoplus d.o.o. iz Viškova i Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke.

Tablica       Poduzetnici koji su iskazali trošak agencijskih radnika u djelatnosti s najvećim troškom agencijskih radnika po poduzetniku u 2020. godini                                                             (iznosi u tisućama kn, plaće u kn)

Najveći pad troškova agencijskih radnika u 2020. godini, u odnosu na 2019., bio je u sljedećim područjima djelatnosti: I – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (67,8%), B – Rudarstvo i vađenje (62,7%) i S – Ostale uslužne djelatnosti (42,6%). U apsolutnom iznosu, najveći su troškovi plaćanja agencijama za privremeno zapošljavanje kod poduzetnika u djelatnosti informacija i komunikacija (J) i u trgovini (G).

Autor: Darko Buković Izvor: Fina

Objavljeno 13. listopada 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM