Zagreb, 4. veljače 2021. (Fina) – Na razini Hrvatske za 2019. godinu, dostupni su podaci za ukupno 156.097 poslovnih subjekata među kojima su poduzetnici, proračuni i proračunski korisnici te neprofitne organizacije. Kod navedenog broja subjekata bilo je ukupno 1.298.159 zaposlenih, što je udio od 45,2% u ukupnom broju radno sposobnog stanovništva u dobi od 15 do 64 godine, a koji je prema procjeni Državnog zavoda za statistiku bio 2.873.828. Od 1.298.159 zaposlenih, 74,7% je zaposleno kod poduzetnika, 23,4% je zaposleno kod proračuna i proračunskih korisnika, a preostalih 1,9% je zaposleno kod neprofitnih organizacija.

Najveći broj poduzetnika i zaposlenih u 2019. godini bio je u županiji Grad Zagreb (45.608 poduzetnika i 372.776 zaposlenih), a jednako tako u ovoj je županiji sjedište najvećeg broja proračuna i proračunskih korisnika (553) i neprofitnih organizacija (4.475) te najviše zaposlenih kod navedenih skupina subjekata (tablica 1.).

Najmanji broj poduzetnika i zaposlenih kod poduzetnika bio je u Ličko-senjskoj županiji (950 poduzetnika i 4.855 zaposlenih) što je na razini te županije udio od 55,0%, dok je u istoj županiji udio broja zaposlenih kod proračuna i proračunskih korisnika najveći (42,7%). Razlog tome je što u Ličko-senjskoj županiji sjedište ima proračunski korisnik, Javna ustanova NP Plitvička jezera, s 1.027 zaposlenih, što je 27,2% od ukupnog broja zaposlenih kod proračunskih korisnika LSŽ. Javna ustanova NP Plitvička jezera ima najviše zaposlenih među 1.240 subjekata (poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija) sa sjedištem u LSŽ. Za usporedbu, druga na listi po broju zaposlenih je OPĆA BOLNICA GOSPIĆ s 233 zaposlena.

Tablica – Broj poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika, neprofitnih organizacija te broj zaposlenih u svakoj od tri navedene skupine u 2019. godini

Prema prosječnom broju zaposlenih po poduzetniku u 2019. godini, na prvom je mjestu Varaždinska županija (10,5 zaposlenih po poduzetniku), a na drugom Požeško-slavonska županija (9,4 zaposlenih po poduzetniku). Poduzetnik s najviše zaposlenih u Varaždinskoj županiji je BOXMARK LEATHER d.o.o. (2.270), a u Požeško-slavonskoj županiji KUTJEVO d.d. (671). Najmanji broj zaposlenih po poduzetniku bio je u Istarskoj (4,8), Ličko-senjskoj (5,1) i Šibensko-kninskoj županiji (5,1). Najveći je udio zaposlenih kod poduzetnika u Zagrebačkoj (86,6%), Međimurskoj (84,8%), Varaždinskoj (82,9%) i Istarskoj županiji (82,2%).

Najveći broj proračunskih korisnika i zaposlenih kod proračunskih korisnika bio je u županiji Grad Zagreb gdje je u 2019. godini bilo sjedište 553 proračunskih korisnika sa 135.359 zaposlenih (244,8 zaposlenih po proračunskom korisniku). Na drugom mjestu je Splitsko-dalmatinska županija s 374 proračunska korisnika i 22.526 zaposlenih (60,2 zaposlenih po proračunskom korisniku). Proračunski korisnik s najviše zaposlenih u Gradu Zagrebu je KBC Zagreb s 5.561 zaposlenim, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji KBC Split s 3.580 zaposlenih. Najmanji broj proračunskih korisnika bio je u Požeško-slavonskoj (77) i u Virovitičko-podravskoj županiji (82). Najveći prosječan broj zaposlenih po proračunskom korisniku bio je u županiji Grad Zagreb (244,8 zaposlenih po proračunskom korisniku), a najmanji u Ličko-senjskoj (41,9 zaposlenih po proračunskom korisniku) i Krapinsko-zagorskoj županiji (42,1 zaposlenih po proračunskom korisniku).

Najveći broj neprofitnih organizacija imalo je sjedište u Gradu Zagrebu, njih 4.475 s 8.885 zaposlenih. Na drugom mjestu je Splitsko-dalmatinska županija s 1.591 neprofitnom organizacijom i 2.820 zaposlenih.

Promatrano na razini RH, prosječan broj zaposlenih po poduzetniku je 7,1, po proračunu i proračunskom korisniku neusporedivo je veći, 81,1 zaposleni, a po neprofitnoj organizaciji prosječan broj zaposlenih je 1,6.