Zagreb, 12. ožujka 2024. (GIA) – Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 735,8 milijuna eura (glavnica), što je za 3,3 milijuna eura (0,5%) manje nego u siječnju 2024. godine, a 236,6 milijuna eura (47,4%) više nego u veljači 2023.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 29. veljače 2024. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.025 poslovnih subjekata, što je za 296 poslovnih subjekata ili 2,2% više u odnosu na siječanj 2024., i 70 poslovnih subjekata ili 0,5% manje u odnosu na veljaču 2023. godine.

Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POSLOVNIH SUBJEKATA

Od 14.025 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.012 su pravne osobe (42,9%), na koje se odnosi 588 milijuna eura ili 79,9% iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 8.013 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 147,8 milijuna eura.
U odnosu na stanje u siječnju 2024. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 2,1%, a iznos neizvršenih osnova manji za 0,8%. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 2,2%, a iznos njihovih neizvršenih osnova za 1%.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 29. veljače 2024. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, evidentirano je 211.137 potrošača, što je za 0,4% manje nego u prethodnom mjesecu, a 7% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 2,71 milijardu eura (glavnica), što je za 0,3% više u odnosu na siječanj 2024., a 14,7% više u odnosu na veljaču 2023. godine. Kamate su iznosile 1,03 milijarde eura.

Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POTROŠAČA

Najveći dio duga, u iznosu od 0,67 milijardi eura (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 0,77 milijardi eura.

Izvor i tablice: Fina

Objavljeno 12. ožujka 2024. Sva prava pridržana PoslovniFM.