Zagreb, 4. travnja 2023. (GIA) – U Zagrebu je danas potpisan Kolektivni ugovor za Tifon d.o.o. kojim su povećana materijalna prava i poboljšani uvjeti rada za 500-tinjak radnika kompanije.  U ime Sindikata naftnog gospodarstva Kolektivni ugovor potpisala je Jasna Pipunić, predsjednica SING-a, a u ime Uprave Tifona Siniša Komnenović, predsjednik Uprave i  Martina Slunjski, direktorica Ljudskih resursa i prokuristica. Kolektivni ugovor stupa na snagu 1. travnja 2023. godine i sklopljen je na neodređeno vrijeme.

Najvažnija nova materijalna prava koja su izborili sindikati obuhvaćaju isplatu regresa u iznosu od 331,80 eura, isplatu božićnice u iznosu od 331,80 eura, isplatu dara za dijete od 132,73 eura uz uvjet prijave djeteta kao porezne olakšice, potporu za rođenje djeteta od 663,61 eura, naknadu za topli obrok od 66,36 eura, primjenu naknade za rad subotom od 15 posto te povećanje ulazne bruto plaće sa 700 eura na 750 eura za djelatnike A level prodajnih mjesta.

„Priprema i pregovori za Kolektivni ugovor protekli su u atmosferi kvalitetnog socijalnog dijaloga i uvažavanja svih okolnosti u kompaniji. Proces pregovaranja nije bio nimalo jednostavan, jer su sindikati inzistirali na tome da povećanje materijalnih prava i bolji uvjeti rada radnika Tifona budu usklađeni s ekonomskim i gospodarskim kretanjima na tržištu“ istaknula je Jasna Pipunić, predsjednica SING-a i dodala kako su u Kolektivnom ugovoru dogovorili i povećanja postojećih materijalnih prava. Riječ je o daru u naravi za Uskrs u iznosu od 132,73 eura, otpremnina za odlazak u mirovinu  je povećana na iznos od 2654,45 eura,  a povećani su i iznosi jubilarnih nagrada te naknada troškova prijevoza do gornje granice od 230 eura.

Od 1. siječnja ove godine u Tifonu minimalna plaća iznosi 700 eura. Također, primjena naknade za rad nedjeljom usklađena je sa zakonskim odredbama te je povećana s 35 na 50 posto.