Zagreb, 29. studenoga 2021. (GIA) – Poslovanje kreditnih institucija na kraju rujna 2021. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 4 milijarde kuna, što je za 59,3% veći iznos dobiti u odnosu na isto razdoblje u 2020., navodi se u novom HNB-ovom Komentaru kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2021. Pokazatelji profitabilnosti stoga su porasli u odnosu na njihovu vrijednost na kraju lanjskoga usporedivog razdoblja pa se tako prinos na imovinu (ROA) povećao s 0,8% na 1,1%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 5,5% na 8,3%.

Ukupna imovina kreditnih institucija na kraju rujna 2021. iznosila je 493 milijarde kuna, što je povećanje imovine u odnosu na kraj 2020. za 30,5 milijardi kuna ili 6,6%.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 6,4% (bruto iznos) i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 8,1% rezultirali su daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 5,4% na kraju 2020. na 4,7% na kraju rujna 2021. Na smanjenje ukupnih NPL-ova utjecalo je njihovo smanjenje kod nefinancijskih društava, zbog čega se udio NPL-ova u kreditima tom sektoru smanjio s 12,5% na 10,7%. NPL-ovi su se nastavili povećavati u portfelju kredita kućanstvima, no zahvaljujući rastu kredita i predujmova tom sektoru udio NPL-ova zadržao se na 7,1%.

Izvor: HNB

Objavljeno 29. studenoga 2021. Sva prava pridržana PoslovniFM.