Zagreb, 26 studenoga 2020. (GIA) Predstavnici svih relevantnih ugostiteljskih udruženja zajedničkim su nastupom danas predstavili prijedloge kompenzacijskih mjera koje bi bilo potrebno uvesti kako bi se spriječio crni scenarij prema kojemu je ugroženo više od 100.000 radnih mjesta dok brojnim objektima prijeti propast poslovanja.

Ugostitelji okupljeni u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Udruzi Glas poduzetnika, Nacionalnoj udruzi ugostitelja, Udruženju ugostitelja Zagreb pri Hrvatskoj obrtničkoj komori i Udruženju ugostiteljskih djelatnosti HGK, na današnjoj konferenciji za medije održanoj u prostorijama HUP-a, predstavili su dva paketa mjera koji bi pomogli u očuvanju opstojnosti ovog sektora, a modeli su razrađeni po uzoru na ostale zemlje članice EU koje su radi lockdowna slične mjere već uvele. Na konferenciji su sudjelovali dr.sc. Damir Zorić, glavni direktor HUP-a,  Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a, Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb pri HOK-u i Dražen Boban, predsjednik Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK.

Prvi model obeštećenja je dugoročnijeg karaktera i bazira se na sljedećim mjerama:

  1. Smanjenje PDV-a na 5% na period od tri godine te dugoročno na 13% za sve ugostitelje
  2. Nastavak Potpora za očuvanje radnih mjesta do travnja 2021. – 4.000 kn uz otpis pripadajućih poreza i doprinosa (do 1.5.2021.)
  3. Obeštećenje od 10 eura po m2 prostora za trošak najma
  4. Covid kreditiranje uz državne potpore kako bi se osigurala likvidnost (HAMAG BICRO krediti za likvidnost na 3 godine uz dodatne – ciljane garancije i moratorij kreditnih obveza za poduzetnike u lockdown-u)

Prema prvom modelu, ugostitelji bi uz pomoć kredita izdržali period lockdowna, a potom kroz smanjenu stopu PDV-a ostvarili veće prihode od čega bi i država dugoročno profitirala uzmemo li u obzir da s nižim poreznim stopama idu i veće uplate u proračun. Nužno je kod prvog modela naglasiti važnost efikasnosti i brzog isplaćivanja kredita za likvidnost koji su prema procjenama poduzetnika kvalitetni, ali se na njih često predugo čekalo.

Drugi model obeštećenja baziran je na sljedećim principima:

  1. Osiguranje prihoda i samim poduzetnicima, ne samo za radnike i njihove plaće – 50% od istog razdoblja prošle godine kao direktna dotacija iz koje se isplaćuju i radnici uz oprost doprinosa
  2. Oslobađanje od svih fiksnih obveza za vrijeme trajanja lockdown-a na svim razinama vlasti (najamnine, komunalne naknade, komunalne usluge – odvoz smeća, vodne naknade, spomenička renta …)
  3. Smanjenje PDV-a – trajna tema u kontekstu mogućnosti otvaranja prostora za novih rezervi kada se poslovanje ponovno pokrene i s ciljem konkurentnosti (usklađenja stope sa zemljama EU koje su uslijed Covid krize kao jednu od mjera uvele i smanjenje PDV-a)
  4. Oslobođenje od parafiskalnih nameta – kao poseban trošak koji dodatno opterećuje poslodavce

Uvažavajući pune razmjere ove pandemijske krize, ugostitelji su jednoglasni u poruci da im je u trenutnoj situaciji najvažnije očuvati svoje poslovanje i spriječiti val otpuštanja koji bi mogao uslijediti ukoliko se uz lockdown ne uvedu adekvatne kompenzacijske mjere. S bilo kojim od ova dva predstavljena modela izbjegao bi se crni scenarij koji nas zasigurno očekuje ne pokaže li Vlada RH razumijevanje za ovu kriznu situaciju.