Zagreb, 22. rujna 2022. (GIA) – SMARTMED projekt, koji se provodio kroz program teritorijalne suradnje Europske unije – Interreg Mediteran, a čiji je vodeći partner Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, nakon 37 mjeseci provedbe uspješno je završen. Ključni rezultati projekta, koji su za cilj imali razvoj Mediterana kao atraktivne, pametne i uključive destinacije, predstavljeni su i na završnoj konferenciji.

Ukupni budžet projekta iznosio je 3 milijuna eura, a u njemu je sudjelovalo 13 partnera iz 9 zemalja Mediterana sa svih razina upravljanja: Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska gospodarska komora Rijeka iz Hrvatske, Area Metroplitana de Barcelona iz Španjolske, Atout France iz Francuske, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma iz Crne Gore, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Bosne i Hercegovine, Regija Puglia i  Regija Valle d’Aosta iz Italije, Ministarstvo turizma iz Grčke, Turismo de Portugal iz Portugala, Fakultet za turizam Sveučilišta na Primorskem iz Slovenije, Regija Occitanie iz Francuske i Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) iz Francuske.

Od izazova do suradnje i konkretnih rješenja!

Turizam na Mediteranu se trenutno susreće s nekoliko izazova: nedostatak kvalificirane radne snage, sezonalnost, ravnomjerniji raspored dolazaka turista kroz cijelu godinu, ali i u prostoru, kako potaknuti uvođenje inovacija i zadržati konkurentnost, kako aktivno uključiti lokalnu zajednicu u razvoj turističke destinacije i sl.

Projekt SMARTMED bio je vođen idejom da predstavlja zajedničku promjenu u načinu na koji razmišljamo o turizmu. Stoga su u periodu njegove provedbe partneri intenzivno surađivali na iznalaženju rješenja kroz 4 glavna područja suradnje: održivost, suradnja i uključivost, ljudski potencijali te inovacije i digitalne tehnologije. Proveden je niz korisnih radionica, panel rasprava, pilot projekata i niz ostalih aktivnosti nakon kojih danas stručnjaci iz sektora turizma, kao i svi ostali dionici, raspolažu znatno bogatijim znanjem za uspješnije upravljanje pametnim i održivim turizmom. Kako bi svi edukativni materijali i drugi korisni rezultati projekta bili javno dostupni svim zainteresiranim dionicima u sektoru turizma na jednom mjestu, osmišljena je i razvijena e-learning platforma.

„Razvoj pametnog turizma na Mediteranu prioritet je društvenog i gospodarskog oporavka. Različite teme, kao što su poslovna atraktivnost, socijalna kohezija, politike na tržištu rada, primjena digitalne tehnologije i mnoge druge, koje je istražio SMARTMED, učinile su projekt važnim izvorom praksi i rješenja koja se mogu srednjoročno i dugoročno provesti u destinacijama, bilo da se one sagledaju na lokalnoj ili regionalnoj razini.“, izjavila je Ksenija Slivar, voditeljica Odjela za programiranje, strateško planiranje i vrednovanje programa pri Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske.

Pilot projekti koji promiču model pametnog turizma Mediterana

Konkretno, u 7 zemalja Mediterana realizirano je 9 projekata, koji će se nadogađivati i čiji će se rezultati primijeniti u razdoblju koje slijedi.

Primjerice, partneri iz susjedne Italije Regije Puglia, fokusirali su se na osmišljavanje novih i izmjenu postojećih usluga digitalnog sustava za upravljanje destinacijom.

Pilot projekt Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskoga kantona bio je usredotočen na digitalizaciju turističke ponude. Međusobno povezane aktivnosti u ovom projektu, kao što su razvoj destinacijskog portala, promocija i rezervacija te razvoj mobilnih aplikacija i prisutnost na društvenim mrežama, predstavljaju inovaciju za tržište BIH.

Na analizu i dostupnost podataka bio je usmjeren i pilot projekt koji je provelo Ministarstvo turizma iz Grčke „Greek Application of Big Data Analytics in Smart Tourism (GRAB DAST)“. U sklopu pilot projekta pokrenuta je mikro stranica povezana s glavnom web stranicom Ministarstva kako bi svi se postojeći statistički podaci (dolasci, noćenja, podaci o zračnom prometu, putnim troškovima, zapošljavanju u turizmu, itd.) prikazali digitalno.

Slično tome, ali na lokalnoj razini, partneri iz Barcelone radili su na sustavu koji omogućuje prikupljanje i analizu podataka iz turističkog sektora u stvarnom vremenu, a odnosi se na 36 općina gradskog područja Barcelone. Uz pomoć sustava moguće je pratiti navike ponašanje i potrošnja turista.

Turismo de Portugal pokrenuo je digitalnu platformu „Academia Digital“ koja je namijenjena  izvođenju treninga i radionica te za edukaciju profesionalaca u sektoru turizma. Putem platforme održani su treninzi na teme digitalizacije i održivosti u turizmu te je educirano više od 3100 sudionika.

Posljednja tri projekta provedena su na Fakultetu za turizam u Portorožu čiji su se stručnjaci usmjerili na stvaranje konkurentnog cjelogodišnjeg turizma u zapadnoj Sloveniji putem niza edukacija, a koji kroz održivu turističku ponudu uključuju i lokalno stanovništvo kroz razvoj vještina, promicanje samozapošljavanja i podizanje svijesti o cjeloživotnom učenju.

Budućnost SMARTMED projekta tek predstoji!

Podršku daljnjem širenju, unapređenju i razvoju rezultata postignutih u okviru projekta SMARTMED dali su predstavnici Europske komisije, UNWTO-a, Interreg MED programa, Programa Interreg Europe te Plana EU-a za gradove.

Sudeći po najavljenim budućim inicijativama partnera, rezultati SMARTMED projekta nastavit će se primjenjivati i dalje razvijati, stoga je održivost rezultata SMARTMED-a zajamčena, zaključeno je na završnoj konferenciji.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više informacija o projektu možete naći na Internet stranici https://smartmed.interreg-med.eu/

Izvor: Akter public

Objavljeno 22. rujna 2022.