• Novi blok omogućit će sigurnu opskrbu toplinskom energijom za 80.000 stanovnika Zagreba
  • Uz visok stupanj učinkovitosti od 90 posto, ostvarit će se više od 25 posto uštede plina
  • Emisija CO2 na lokaciji smanjit će se za oko 150.000 tona godišnje, a značajno će se smanjiti i emisije sumporovih i dušikovih oksida te čestica

Zagreb, 19. prosinca 2019. (HEP) – Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić danas su položili temeljni kamen za izgradnju novog, 900 milijuna kuna vrijednog kombi-kogeneracijskog bloka u Elektrani-toplani Zagreb (KKE EL-TO Zagreb). KKE EL-TO Zagreb, električne snage 150 MWe i toplinske snage 114 MWt, najveća je pojedinačna investicija Hrvatske elektroprivrede u nove proizvodne objekte u posljednjih deset godina.

Novi će blok KKE EL-TO zahvaljujući najsuvremenijoj Siemensovoj tehnologiji kombi-kogeneracije, što znači istodobne proizvodnje električne i toplinske energije u spojnom procesu, uz visok stupanj učinkovitosti od 90 posto, ostvarivati više od 25 posto uštede primarne energije prirodnog plina. Uz to, zamjenom dotrajalih neefikasnih jedinica na lokaciji, značajno će se smanjiti specifične emisije CO2 i onečišćujućih tvari u dimnim plinovima.

Projekt je financiran kreditima Europske banke za obnovu i razvitak i sindikata komercijalnih banaka te Europske investicijske banke, uz jamstvo Europskog fonda za strateška ulaganja, glavnog nositelja Plana ulaganja za Europu, kojeg je inicirala Europska komisija, poznatijeg kao Junckerovog plana.

Ovaj projekt je važan za Zagreb i Hrvatsku, jer će građanima i industriji pružiti sigurnu i kvalitetnu opskrbu čistom energijom te smanjiti ovisnost o uvozu električne energije. To je vrijedna investicija koja će doprinijeti postavljenim ciljevima obnovljivog scenarija razvoja Hrvatske elektroprivrede i hrvatske energetike, izjavio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Izgradnja visokoučinkovitih kogeneracija koje će koristiti plin kao energent važan je element obnovljivog scenarija razvoja HEP grupe do 2030. godine. Iako je riječ o fosilnom gorivu, smjernice Europske unije, a jednako tako i prijedlog nove energetske strategije RH, efikasno korištenje plina  prepoznaju kao element energetske tranzicije. HEP će u svim tehnologijama (kogeneracije, hidroelektrane, sunčane elektrane, vjetroelektrane i drugi obnovljivi izvori) do 2030. godine ostvariti 1.500 MW nove snage.

Izgradnja 900 milijuna kuna vrijednog kombi-kogeneracijskog bloka u Elektrani-toplani Zagreb važna je za HEP jer ćemo realizacijom najveće investicije u nove proizvodne objekte u posljednjih desetak godina, u sustavu dobiti najsuvremenije visokoučinkovito postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije. Važna je i za  Hrvatsku, zato jer će doprinijeti elektroenergetskoj samodostatnosti države i pozitivno utjecati na rast nacionalnog gospodarstva, izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede.

KKE EL-TO će omogućiti dugoročno sigurnu opskrbu toplinskom energijom za 80.000 stanovnika zapadnog dijela Zagreba, kao i opskrbu gospodarskih potrošača industrijskom parom. Očekivana prosječna godišnja proizvodnja KKE EL-TO Zagreb je 675 GWh električne energije, 450 GWh toplinske energije za centralni toplinski sustav grada Zagreba te 160 GWh industrijske pare.

Zahvaljujući znatno manjoj specifičnoj emisiji CO2 koju će proizvoditi novi blok u odnosu na stari blok A, 187 grama umjesto 682 po proizvedenom kilovatsatu, uz prosječnu očekivanu proizvodnju, izbjeći će se emisija u približnom iznosu od oko 150 tisuća tona CO2 godišnje. Također, u odnosu na sadašnje stanje na lokaciji, smanjit će se emisija onečišćujućih tvari u zrak: SO2 za 95 posto, NOX za 57 posto i čestica za 84 posto.

Novi kogeneracijski blok izgradit će talijanska tvrtka FATA S.p.A, članica Danielli grupe, s kojom je nakon natječaja provedenog prema pravilima EBRD-a, 2018. godine potpisan Ugovor za projektiranje, izgradnju te nabavu i montažu opreme te Ugovor o dugoročnom održavanju elektrane. Na realizaciji projekta već sudjeluje te će dodatno u svojstvu podizvođača biti angažirano više hrvatskih tvrtki. Izgradnja postrojenja završit će početkom 2022. godine.